Joanna Juurakko: Kyvyt puntarissa kevään 2015 eduskuntavaaleissa

Blogi, Yleinen 07:16

Erilaiset sanakirjat kuvaavat sanaa kyky siten, että se on mm. luontaisen taipumuksen, oppimisen tai muun kehityksen tuloksena syntynyt ominaisuus, joka auttaa suoriutumisessa ja on jonkin taidon hallitseminen. Henkilöllä on nopea tiedon oppiminen ja hän osaa poimia olennaisia asioita ja jäsennellä niitä. Kyky-sanasta todetaan, että se tarkoittaa, että henkilö on jossain lahjakas, hän on nouseva uusi kyky. Kyky on myös pystyvyyttä ja kelpoisuutta kuvaava sana. Ja näitä sanoja riittää.

Kevään 2015 eduskuntavaalit lähestyvät ja meitä nousevia uusia kykyjä on eri puolueiden listat täynnä. Meillä kyvykkäillä ehdokkailla on jokaisella omat vahvat osaamisalueemme mm. oman henkilökohtaisen taustamme, mielenkiinnon kohteiden, persoonamme, opintojemme, työn ja tämänhetkisen elämämme kautta.

Eduskuntatyössä jos missä tarvitaan erilaisia kykyjä ja taitoja. Tarvitaan periksiantamattomuutta, kykyä organisoida, selvittää asioita, hallita ajankäyttö, taitoa kuunnella, taitoa toteuttaa ja tehdä nopeitakin ratkaisuja. Mielestäni on uskallettava myöntää jos on ollut väärässä ja korjata asia. Kyvykkyyttä on toimia taloudellisesti. Toiselle kyky on räksyttämistä, toiselle kyky on toimimista.

Puolueemme vaaliohjelma kantaa nimeä ”Suunta suomelle, työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta”. Toivon, että sinä äänestäjä, eduskuntaan pyrkivä ja taustatyötä tekevä, kuka tahansa, eli juuri sinä luet ohjelmamme läpi. Tämän jälkeen on helppo testata vaaliohjelmaan liittyviä kykyjä ehdokkailtamme. Ovatko meidän listan ehdokkaiden kyvyt niitä, jotka tunnet omaksesi ja joita sinä arvostat? Me ehdokkaat olemme pitkässä työhaastattelussa ja liikumme turuilla ja toreilla juuri siksi, että sinäkin voit tulla sinne liikkumaan tuomaan omia kykyjäsi esiin ja selvittämään, meidän kykyjä.

On erittäin mielenkiintoista seurata, mitkä ovat ne kyvyt, joilla eduskuntaan tänä keväänä mennään. Millaisia kykyjä äänestäjät arvostavat ja minkä puolueen listoilta nämä kyvyt löytyvät. Minulta saattavat löytyä juuri ne kyvyt joilla eduskuntaan mennään, saa nähdä. Sinä ja minä voimme yhdessä tehdä töitä sen eteen, että puolueemme vaaliohjelmaan sitoutuvat kyvyt ovat viemässä Suomea eteenpäin seuraavan vaalikauden. Meiltä ehdokkailta vaaditaan nyt suurta kykyä olla äänestäjien arvoisia ja saada äänestäjät liikkeelle. Eduskunnan ovia koputellen.

Joanna Juurakko
eduskuntavaaliehdokas
Seinäjoki