Jutta Urpilainen: Evästys kiertueeltani

Blogi, Yleinen 08:33

Viiden viikon ja 41 kunnan kansanedustajakierrokseni päättyi viime maanantaina Pedersöreen. Kiertueeni ylitti kaikki odotukset: väkeä oli yleisötilaisuuksissa paljon ja tunnelma lämmin. Kiitos tästä kuuluu etenkin paikallistoimijoille, joiden työpanos teki kiertueesta minulle erityisen antoisan.

Oli mielenkiintoista huomata, että työllisyys, kansalaisten tasa-arvo ja kansainvälinen turvallisuus puhuttivat ihmisiä kaikissa kunnissa.

Vaikka työttömyys ei ole iskenyt Pohjanmaalla niin pahasti kuin muualla Suomessa, esitti moni huolensa työpaikkojen säilymisestä alueellamme. Tarvitsemme paitsi ammatillista koulustusta ja korkeakoulutusta, myös Pohjanmaan rataa ja muita liikenneyhteyksiä. Koska paremmat liikenneyhteydet ovat suoraan yhteydessä työpaikkojen määrään, niiden turvaaminen on olennaista etenkin mm. metsä-, metalli-, kemian- ja elintarviketeollisuutemme työpaikkojen puolustamisessa.

Huoli sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta nousi esille lähes jokaisessa kunnassa niiden koosta riippumatta. Tällä viikolla ratkesi, että sosiaali-, ja terveyspalveluiden uudistustyö jatkuu seuraavalla vaalikaudella. Tavoitteena tulee olla, että jokaisella on oikeus jatkossa tarvitsemiinsa, julkisiin terveyspalveluihin kohtuullisen etäisyyden päässä. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä myös Pohjanmaalta.

Läsnä kuntalaisten kohtaamisissa oli myös huoli Suomen turvallisuudesta. Uudenlaiset uhat Ukrainan kriisin myötä ovat tulleet maantieteellisesti lähemmäs meitä kuin aikoihin. Tapasin torstaina Suomessa tällä viikolla vierailleen EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja hän totesikin, että sotilaalliset keinot ratkaista Ukrainan kriisi voisivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Uskon, että konsensus rauhan puolesta on vahva, mutta tällaisina aikoina kukaan ei kykene ennustamaan tulevaisuuden käänteitä.

Tulevan kevään vaalitulos ratkaistaan yhteistyöllä. Vaasan vaalipiirin demareilla on myönteinen ja innostunut tunnelma. Yhteen hiileen puhaltamalla voimme saavuttaa paljon. Kiitän teitä työpanoksestanne kiertueeni eteen, nyt yhteinen työmme jatkuu varsinaisen vaalityön merkeissä!

Jutta Urpilainen
kansanedustaja
Kokkola