Kevätpiirikokous vaatii eriarvoisuuden kasvun pysäyttämistä

Ajankohtaista, Yleinen 18:11

Pohjanmaan sosialidemokraattien kevätpiirikokous järjestettiin lauantaina 22.4. Kannuksen työväentalolla. Kokouksen kannanotossa vaaditaan eriarvoisuuden kasvun pysäyttämistä:

Eriarvoisuus kasvaa Suomessa. Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset mm. koulutukseen ja ihmisten perusturvaan ovat vain vauhdittaneet tätä kehitystä. Myös veropolitiikallaan hallitus on kasvattanut kansalaisten tuloeroja. Pelkkä työryhmien asettaminen ei vähennä eriarvoisuutta, vaan tarvitaan poliittisia päätöksiä. Sipilän hallituksen tulisi näitä päätöksiä tehdä. Tahtoa ei oikeistohallitukselta ole vain millään löytynyt. Ihmisten arkea vakavasti koskettavaa sosiaali- ja terveysuudistusta on valmisteltu pakolla ja kiireellä. Asiantuntijoiden mukaan uudistus johtaa suurempiin terveyseroihin, eikä paranna tasa-arvoista ihmisten hoitoon pääsyä.

Taloudellisesti vaikeina aikoina olisi tärkeää pitää kaikki mukana. Kansanedustajien ja vasta valittujen kuntapäättäjienkin työtä tulee ohjata vahva ymmärrys ja taju siitä, että ennaltaehkäisevä satsaus on aina parempi kuin korjaavat toimet. Ennaltaehkäisy on myös inhimillisempää. Tässä ajassa tarvitaan enemmän yhteiskunnan eheyttäjiä, ei epäoikeudenmukaisuuksiin tähtääviä hajottajia ja purkajia. Hallituksen niin sanottu valinnanvapausmalli uhkaa pirstoa sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalipalvelut ovat muutenkin uudistuksessa jääneet liian vähälle huomiolle.

Eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä. Tähän liittyen hallituksella olisi mahdollisuus tehdä aito linjanmuutos ensi viikon puoliväliriihessä ja tehdä ratkaisuja, joilla eriarvoistuminen pysäytetään. Samalla Sipilän hallitus voisi osoittaa inhimillisyyttä ja ottaa selvä aikalisä sosiaali- ja terveysuudistuksessa. Näin pidettäisiin kaikki suomalaiset mukana.

Pohjanmaan sosialidemokraattien mielestä uudistus tarvitaan, mutta se on toteutettava yhdessä ja parlamentaarisesti. Uudistukselle on mietittävä askelmerkit, jotka ovat inhimillisiä ja taloudellisesti kestäviä. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että suunnitellut maakuntavaalit voitaisiin siirtää seuraavien kuntavaalien yhteyteen vuodelle 2021.