Kirsi Kandolin: Lastensuojelu, huolenpitoa lapsesta

Blogi, Yleinen 13:21

Perheillä ja lapsilla on ennakkokäsityksiä siitä, mitä lastensuojelu on. Kun puhutaan työskentelystä lastensuojelun parissa tai lastensuojeluilmoituksesta on ensimmäisenä ajatuksena, että lapsi viedään ja huostaanotetaan. Tämän takia perheet usein yrittävät selviytyä ongelmistaan tai lapsen ongelmista yksin. Kun tullaan murrosikään tai ongelmien kasaantuessa ei enää ole helppoa saada koottua perheen tai lapsen ympärille tarvittavia tukitoimia. Kynnys hakea apua lastensuojelusta on saatava matalammalle eikä siinä saa olla esteenä ennakkoluulot. Lastensuojelunhan tehtävänä on tukea ja auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan.

Lastensuojelu lähtee ensisijaisesti kartoittamaan perheen tilannetta ja tarvittavia tukitoimia. Jokainen huostaanottopäätös on tarkoin selvitetty ja perustuu siihen että vanhemmat eivät jostain syystä pysty huolehtimaan lapsestaan tai lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat hänelle itselleen vaarallisia tai haitaksi. Tällöin lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen tilanne ja suojella häntä.

Selvityksen tavoitteenahan on aina selvittää lapsen suojelun ja tuen tarvetta, jotta voidaan arvioida, tarvitseeko lapsi tai hänen perheensä lastensuojelun tukea ja palveluja. Lastensuojelutarpeen selvityksessä kartoitetaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa heidän arkeaan, voimavarojaan, läheisverkostoaan sekä aikaisempia toimenpiteitä ja mitä keinoja on käytetty ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Jokainen huostaanottopäätös menee hallinto-oikeuden kautta, jos siitä ei olla yksimielisiä.

Meillä on tällä hetkellä panostettu lastensuojelussa enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja avopalveluihin, joiden kautta saadaan perheille ja lapsille apua. Perhekeskustoimintaa on melkein joka kunnassa, ja perheillä mahdollisuus saada apua samasta paikasta eri ammattilaisilta; äitiysneuvolapalveluita, lastenneuvolapalveluita, varhaiskasvatuksen palveluita ja ennaltaehkäiseviä sosiaalipalveluita.

Yksi asia on mietityttänyt. Onko nimi lastensuojelu muutettava niin, että se on turvaa tuova eikä pelkoa herättävä.
Kirsi Kandolin
erityisopettaja
eduskuntavaaliehdokas
Kurikka