Martti Suomi: Tuottavuusloikka työntekijän pudotuspeli

Blogi, Yleinen 08:53

Ne joilla valtaa on, he käyttävät valtaa. Viime eduskuntavaalissa Perussuomalaiset ja Keskusta etenivät. Muut puolueet menettivät kannatustaan. Kokoomuspuoluekin menetti kannatustaan mutta säilyi suurena puolueena. Se väittämä, että puolueilla ei olisi eroja, tuli tämän eduskuntavaalin jälkeen selväksi. Hyvä niin, vai seurasiko siitä kaikille hyvää? Valtaan nousivat nämä kolme suurinta puoluetta. Ja nämä kolme muodostivat maan hallituksen. Epäselvyys puolueiden eroista hälveni. Puolueiden eroja vaalikampanjoista ei saanut kuitenkaan selväksi. Erot ilmenivät käytännön tekemisinä.

Vaalikampanjan aikana nämä kolme puoluetta esimerkiksi lupasivat ettei koulutuksesta leikata. Valtaan tullessaan he sitten yksissä tuumin hallituksen toimesta esittävät koulutuksen määrärahoista leikkauksia.

Ensi töikseen pääministeri esitti hallituksen puolesta toimeenpantavaksi yhteiskuntatakuun. Toimeksianto annettiin palkansaajien keskusjärjestöille, että ne sopisivat palkansaajan etujen pienentämisen. Tehtävä oli työntekijöitä edustavalle SAK:lle lähes mahdoton. Neuvotteluja kuitenkin käytiin. Työnantajia edustava EK Elinkeinoelämän keskusliitto luonnollisesti puolsi hallituksen esitystä, mutta vaati itse vielä vähän enemmän kun tällaiseen mieluiseen tehtävään pääsi.

Neuvottelut kuitenkin kariutuivat tältä osin. Huomion tässä voi kohdistaa siihen, että neuvottelun kohteena oli vain tavallisten palkansaajien saatavat. Eduskunnassakin epäkohdiksi huomioidut ylisuuret johtajapalkat ja optiot eivät mahtuneet neuvottelulistalle. Mitään vastuunkantoa ei tässä yhteiskuntatakuu mahtunut yrittäjien osuudeksi.

Kun yhteiskuntatakuu ei edennyt, niin hallituksen puolesta esitettiin selvemmin toimenpiteeksi palkansaajan etujen leikkaus, jota oli jo aiemmin uhattu. Uuden toimenpiteen nimi tuli sitten tuottavuusloikaksi. Tavoitteeksi esitetaan viiden prosentin kannattavuuden lisäämistä yrityksille ja siten koko valtakunnalle. Tämä toimenpide on edellisen jatkoa siten, että suurituloisten epäkohtiin ei sisälly mitään korjausehdotusta. Toimenpiteet kohdistuvat tarkkaan vain tavallisten palkansaajien työsuhteiden ehtoihin.

Yksi toimenpide tälle takuulle on esitetty koeajan pidentämistä. Suomalaisen työntekijä työsuhde voitaisiin tämän vaatimuksen läpimennessä päättää täydellisen mielivaltaisesi ilman mitään perustetta. Työntekijät vain toteaisivat pudotuspelin olevan käytössä.

Lainsäädäntötyö työalämän leikkauksista on nyt pääministerin ilmoituksella otettu pois lainvalmistelusta, mutta työmarkkinaosapuolille on annettu vaatimus neuvotella heikennykset työsuhteisille. Ja ellei heikennyksiä neuvotteluteitse saavuteta, niin hallitus uhkaa jatkaa lainvalmistelua heikennyksistä.

Martti Suomi
Mustasaari