Matias Mäkynen: Miksi kukaan lähtisi ehdolle kuntavaaleihin?

Kunnissa ympäri Suomen etsitään nyt kuntavaaliehdokkaita. Puolueiden on asetettava ehdokkaat helmikuun loppuun mennessä. Pohjanmaalla SDP asettaa ehdokkaita kaikissa vaalipiirin kunnissa Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Hyvä ehdokas voi olla kuka tahansa ja vaalien jälkeen päätöksentekopaikkoja riittää myös muille kuin valtuustoon valituille. Vaalien jälkeen paikat jaetaan kunnissa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Myös valtuustojen ulkopuolelle jääneille ehdokkaille löytyy tehtävää.

SDP kampanjoi vaaleissa tasa-arvoisen koulutuksen, perheiden tukemisen, toimivien sosiaali- ja  terveyspalveluiden, yritysten parempien toimintamahdollisuuksien, kohtuuhintaisten kotien sekä kaikille avoimien liikunta ja kulttuuripalvelujen puolesta. Puolueessa eivät koskaan kaikki ole samaa mieltä kaikesta, eikä kaikkien tarvitse toimia jokaisen asian puolesta, vaan rikkautemme on monipuolinen joukko erilaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä.

Kuka tahansa voi olla hyvä kuntavaaliehdokas

Kuntavaaleissa tärkein osaaminen on tahto kehittää omaa elinympäristöään. Sitä meistä jokainen tekee omassa kodissaan ja moni vaikkapa taloyhtiönsä hallinnossa. Lisäkokemus urheiluseuroista, ammattiyhdistystoiminnasta, metsästyseuroista tai muusta ihmisten kanssa toimimisesta oman ympäristön parantamiseksi on hyvä lisä ja antaa jo erinomaiset lähtökohdat kuntavaikuttajalle. Toisaalta jokainen kunnan palveluja käyttänyt osaa kertoa, miten näitä palveluita tulisi kehittää. Koulut, terveyskeskukset, neuvolat, rakennusluvat, teiden kunnossapito, uudet rakennushankkeet ja vanhojen kunnossapito ovat kaikki kunnallisen päätöksenteon piirissä. Sote-uudistus tulee muokkaamaan kunnan tehtäviä, mutta joka tapauksessa suuri osa tehtävistä jää edelleen kuntapäättäjien haltuun.

Kuntavaalien kampanjoinnin voi hoitaa monella eri tavalla. Kampanjointi ei välttämättä vaadi lainkaan rahaa ja vain pienellä ajallisella panostuksella voi saada aikaan hyvän tuloksen. Sosiaalinen media tuo nykyään monia ilmaisia ja tehokkaita työkaluja kampanjointiin. Halutessasi saat koulutusta ja tietoa ehdokkuudesta ja toimimisesta politiikassa sekä käyttöösi SDP:n maailmanluokan ehdokastyökalut esimerkiksi vaalimateriaalin tekemiseen.

Päätöksiä tehdään monella tasolla

Vaaleissa valitaan ensisijaisesti jäsenet kunnanvaltuustoon, joka käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Valtuustolle asiat valmistelee kunnanhallitus, joka on yleensä luottamustehtävistä työläin ja edellyttää kunnan päätöksenteon tuntemista entuudestaan. Kuitenkin monia yksityiskohtaisempia ja konkreettisempiakin asioita on annettu päätettäväksi lautakunnille, jotka on jaettu käsiteltävien asioiden perusteella. Jaottelut poikkeavat eri kunnissa, mutta monesta kunnasta löytyy esimerkiksi koulutus- tai sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ja tekninen lautakunta. Muiden lautakuntien ohella kaikissa kunnissa on oltava tarkastuslautakunta, joka valvoo kaikkea kunnassa tapahtuvaa päätöksentekoa.

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien lisäksi päätöksiä tehdään esimerkiksi kunnan omistamien liikelaitosten (esim. vesilaitokset tai ruokapalvelut) tai yhtiöiden (esim. sähkö-, kiinteistö- tai kehitysyhtiöt) hallituksissa. Johtokunta- ja hallitustyöskentelyssä pääsee syventymään yksittäisen sektorin kysymyksiin omassa kunnissaan. Monet yhtiöistä ovat useampien kuntien yhteisesti omistajia, jolloin avautuu mahdollisuus kuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Myös osa palveluista järjestetään ylikunnallisesti eli kuntien yhteistyössä, jolloin päätöksenteko tapahtuu kuntayhtymien kautta. Kuntayhtymillä on usein omat valtuustonsa ja hallituksensa, joihin jäsenet valitaan kussakin kunnassa erikseen. Kuntayhtymissä toimivat vaihtelevasti valtuutetut ja ei-valtuutetut.

Kuntavaalit vaikuttavat myös valtakunnanpolitiikkaan

Suomessa kuntavaaleja tarkastellaan myös valtakunnallisella tasolla. Jos SDP onnistuu nousemaan suurimmaksi puolueeksi ja perussuomalaiset romahtavat takaisin pienpuolueeksi kunnissa, tulokset vaikuttavat myös Sipilän hallituksen toimintaan. Tyytymättömyyttään hallituspuolueiden toteuttamaan politiikkaan voi parhaiten ilmaista lähtemällä ehdolle vaaleihin tukemaan SDP:n antamaa vaihtoehtoa nykyhallitukselle. Vaalien tulos tehdään aina yhdessä ja jokaisen ihmisen ehdokkuus on tärkeä.

Lisätietoja ehdokkuudesta, kuntavaaleista ja käytännön järjestelyistä saat oman kuntasi sosialidemokraattien järjestöstä, minulta tai toiminnanjohtajaltamme Johanna Autiolta. Voit myös itse ilmoittauttaa kiinnostuksestasi ehdokkuutta kohtaan puolueen kotisivuilla osoitteessa https://sdp.fi/fi/blog/kuntavaalit-2017/.

Matias Mäkynen
piirin puheenjohtaja
Vaasa