Piirikokous päätti nimiesityksistä hyvinvointialueiden luottamustehtäviin

Pohjanmaan sosialidemokraatit päättivät lauantaina 19.2.2022 ylimääräisessä piirikokouksessa nimisesityksistä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden luottamustehtäviin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajaksi sosialidemokraatit esittää Aarne Heikkilää, aluehallitukseen jäseneksi Sirkka Penttilää ja yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi Margit Parkkamäkeä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi esitetään Mauri Lahtea, aluehallituksen varapuheenjohtajaksi Kristiina Teerikangasta ja jäseneksi Pirjo Urpilaista. Hyvinvointi- ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi piirikokous päätti esittää Tiina Isotalusta.

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi esitetään Kim Bergiä. Aluehallituksessa SDP:llä on kaksi paikkaa, joista toiseen esitetään Mervi Rantalaa. Toiselle paikalle ja samalla aluehallituksen varapuheenjohtajaksi nimiesityksen tekee SDP:n ruotsinkielinen piirijärjestö FSD. Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi piirikokous päätti esittää Sari Ala-Heikkilää, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja rajapintajaoston varapuheenjohtajaksi Arja Miettistä ja pelastusjaoston varapuheenjohtajaksi Kari Koskelaa.

Luottamushenkilövalinnat tehdään aluevaltuustojen kokouksissa 7.3.2022.

Kaikki luottamustehtävät ja niihin esitettävät henkilöt:

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Aluevaltuusto
3. varapuheenjohtaja Aarne Heikkilä

Aluehallitus
jäsen Sirkka Penttilä                          
varajäsen Margit Parkkamäki

Yksilöasioiden jaosto
puheenjohtaja Margit Parkkamäki                         
varajäsen Sirkka Penttilä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintojen lautakunta
jäsen Tanja Norrena                         
varajäsen Niina Ylinen

Henkilöstö-, tutkimus- ja kehittämislautakunta
jäsen Emma Kivikangas                    
varajäsen Riitta Kivimäki

Talous- ja investointilautakunta
jäsen Tapio Varmola                         
varajäsen Erkki Kuusikko

Tarkastuslautakunta
jäsen Jukka Pekka Matintupa          
varajäsen Enni Einola

Aluevaalilautakunta
jäsen Tapani Kivimäki

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Aluevaltuusto
1. varapuheenjohtaja Mauri Lahti

Aluehallitus
varapuheenjohtaja Kristiina Teerikangas              
varajäsen Ulla-Riitta Harju
jäsen Pirjo Urpilainen                       
varajäsen Ari Huuki

Yksilöasioiden jaosto
jäsen Ulla-Riitta Harju                      
varajäsen Pirjo Urpilainen

Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta
puheenjohtaja Tiina Isotalus                           
varajäsen Marko Karjalainen

Turvallisuus- ja pelastuslautakunta
jäsen Toni Syrjälä                              
varajäsen Janne Ilola

Tarkastuslautakunta
jäsen Sirpa Orjala                              
varajäsen Paula Henriksén

Kansalliskielilautakunta
jäsen Jesper Sundström

Aluevaalilautakunta
jäsen Raimo Märsylä

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Aluevaltuusto
1. varapuheenjohtaja Kim Berg

Aluehallitus
1. varapuheenjohtaja FSD nimeää                                            
varajäsen FSD nimeää
jäsen Mervi Rantala                          
varajäsen Sanna Halonen

Kansalliskielilautakunta
puheenjohtaja Sari Ala-Heikkilä                         
varajäsen Anja Heinänen
jäsen Jukka Harju                              
varajäsen Seppo Korpi

Tarkastuslautakunta
jäsen Kari Häggblom                                                   
varajäsen Kirsti Ikola

Omistajaohjausjaosto
jäsen FSD nimeää                                            
varajäsen FSD nimeää

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
jäsen Mari Viljamaa                          
varajäsen FSD nimeää

Henkilöstöjaosto
jäsen Aira Helala                                
varajäsen Ralf Holmlund

Yksilöasioiden jaosto
jäsen Kurt Jäntti                                 
varajäsen Tarja Makkonen

Pelastusjaosto
varapuheenjohtaja Kari Koskela                             
varajäsen Minna Andrejeff
jäsen FSD nimeää
varajäsen FSD nimeää

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ja rajapintajaosto
varapuheenjohtaja Arja Miettinen                         
varajäsen Esa Makkonen
jäsen FSD nimeää
varajäsen FSD nimeää

Aluevaalilautakunta
jäsen Marjatta Kiviranta
varajäsen Martti Suomi