Aarne Heikkilä: Maakuntavaaleihin!

Blogi, Yleinen 07:56

Useampaan kertaan olen jo julkisesti kertonut, että kuntavaalit saa jäädä ja keskityn maakuntavaaleihin. Miksikö? Siksi, että valtaa jaetaan ja käytetään tulevaisuudessa itsehallinnollisella maakunta-alueella, mikä sen koko sitten on, sen aika näyttää. Kunnissa ei juurikaan päätäntävaltaa enää merkittäviin asioihin jää, kunnat jää tyhjiksi maakuntahallinnon muodostumisen myötä. Kotiseututyötä parhaimmillaan sitten kunnissa tehdään. Voimavarat puuttuu aktiiviseen elinvoimapolitiikkaan.

Millaisen maakuntahallinnon sitten haluan? En halua sellaista hallintoa, joka on kuin olisi valeraskaana vaan sellaisen joka toimii täysillä valtaoikeuksilla.

Sosialidemokraatit olivat itse osatekijöinä siihen, että nukuttiin se aika ohi, kun olisi pitänyt viedä päätökseen kuntapohjainen palvelurakenne ja sen myötä vahvat kunnat. Kun nyt on linjaukset tehty maakuntahallinnon pohjalle, niin on sitten paneuduttava sen kehittämiseen, joka toimii kansanvallan periaatteiden mukaisesti. Toki hallintoa nyt sitten tulee lisää, kun toista suuntaa tavoiteltiin.

Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja valittava hallitus johtaisivat maakuntien kehittämistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät maakuntahallinnon vetovastuulle, heti yli puolet kuntien tehtävistä siirrettäisiin, jotta saadaan yhtenäiset palveluketjut. Samaten sosiaali- ja terveyspalveluja tukevat tukipalvelut täytyisi kiinteänä osana sitoa näiden palvelujen tuottamiseen.

Myös toisen asteen koulutus ja lukiot on tärkeä osa maakunnallista toimintaa ja ohjaavuutta, jolloin kohtaanto-ongelmat saadaan paremmin hallintaan. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus ovat oleellinen osa tulevaa suunnittelua ja kehittämispolitiikkaa, jonka täytyy olla hyvin johdettua. Maakuntatasoinen liikennepolitiikka ja kulttuuri sopisivat myös hyvin tähän rakenteeseen ja toisi paremmat toteuttamismahdollisuudet.

Maakunnallinen elinvoimapolitiikka saisi aivan uutta ulottuvuutta, jota tukisi vahvasti valtion roolista maakuntatasolle siirrettävä aluekehittäminen. Työvoimapolitiikan johtaminen olisi tätä myös tukemassa. Ehkäpä myös asuntopolitiikan tavoitteita olisi syytä maakuntatasolla linjata. Palo-ja pelastustoimi siirtyisi maakuntahallinnon alaiseksi.

Verotusoikeuden liittäisin myös maakunnan tasolle. Kunnat ovat niin heikkoja ettei rahan kierrättäminen niiden kautta ole enää jatkossa kovin johdonmukaista.

Kuten huomaatte mihin tämä tietää johtaa, hallintoa tulee lisää, verotus kasvaa, keskittäminen on avainsana jne. Mutta kansanvalta toteutuu ja sitähän me sosialidemokraatteina olemme aina korostaneet ja sen perään aina kysyneet.

Ei muuta kuin toverit nyt tarvitaan itsensä likoon laittamista ja tavoittelemaan hyvää menestystä maakuntavaltuuston vaaleissa ja sitä kautta ohjaamaan maakunnallista kehitystä. Ehtisivät nyt saamaan asiat siihen malliin, ettei enää sitten vanhainkodista tarvitse vaaleihin osallistua!!

Aarne Heikkilä
maakuntaneuvos
Seinäjoki