Aarne Heikkilä: Mihin painopiste?

Blogi, Yleinen 12:32

SDP:ssä aina aika ajoin käydään keskustelua, onko järjestörakenteemme esteenä aidolle uudistumiselle. Minusta rakenne ja säännöt eivät ole uudistumisen esteenä. Toiminnan sisällöt ovat niitä, jotka ovat ratkaisevassa roolissa uudistumiselle.

Kunnan tehtävien totaalinen muutos asettaa perustason toiminnan kovan haasteen eteen. Paikallisdemokratia on oleellinen osa kansanliikkeen syvintä olemusta. Poliittisten puolueiden tulee luoda kansalaisille selkeä kanava vaikuttamiselle ja nostaa toiminnassa vahvasti esiin asukasvaikuttaminen.

Kansalaisraadit ja kansanäänestykset tulevat haastamaan puolueet omilla toimintamuodoillaan. SDP:n tulee sivistysliikkeenä paneutua avaraan vuorovaikutteiseen toimintaan kuntalaisten kanssa. Perustason toiminnalle on osoitettava voimavaroja, jotta kyetään ottamaan mukaan pitkäjänteisiä ja sisällöltään vahvempia vaikutusmahdollisuuksia.

Toimintakulttuurissa on päästävä sille tasolle, joka luo kiinnostusta kuntalaisille tulla mukaan avaraan ja monimuotoiseen toimintaan, jossa viihdytään, kunnioitetaan toinen toisiamme ja ollaan kannustavia, eikä luoda kyräilyn ilmapiiriä. Sosiaalisen yhdessäolon vaikutusta ei ole syytä aliarvostaa. Perustaso kaipaa vahvempaa tahtotilaa ja parempaa itsetuntoa sosiaalidemokraattisten arvojen mukaiselle politiikalle. Jos rakenteet perustasolla kuihtuu, on silloin olennainen osa menetetty puolueen imagosta uudistusliikkeenä, joka toimii koko maan alueella. Kuntavaalit ovat todella merkittävässä roolissa, jos jäädään kunnassa ilman valtuustopaikkaa, sen takaisin valtaaminen ei tule olemaan helppoa ja järjestöllinen toiminta lamaantuu.

Piiritaso on myös uusien haasteiden edessä. Tuleva maakuntahallinto nostaa piirijärjestön aseman maakuntien politiikan todelliseksi muotoilijaksi. Piirikokoukset luovat strategiat maakunnan tavoiteohjelmalla, jonka seuraamista ja johtopäätöksiä tulee piirihallituksen arvioida. Verkostoituminen ja viestintä nousevat koulutuksen ohella toiminnassa tärkeään asemaan. Maakuntapolitiikka tulee nostamaan merkittäviä politiikkoja eri puolilta maakuntaa, jossa luodaan pohjaa eduskuntaehdokkuudelle.

Kun kunnista päätäntävalta laimenee, niin piiritasolla se tulee kasvamaan. Moni poliitikko onkin kääntänyt jo katseensa maakuntatasolle. Puolueiden tulee yksissä tuumin luoda edellytykset vaalien täysipainoiselle suorittamiselle varaamalla puoluetukeen osuuden maakuntavaalityölle. Muuten on edessä kovin erilaiset lähtökohdat ehdokkaiden ja puolueiden kesken. Tämä on siksikin tosi tärkeää, että ensimmäisissä vaaleissa tullaan luomaan linjaa, jonka merkeissä jatkossa vaaleja tullaan käymään.

Aarne Heikkilä

Seinäjoki