Aarne Heikkilä: Uusi kunta?

Blogi, Yleinen 10:49

Itsehallintoalueiden muodostuessa, kuntakenttä kokee suuren muutoksen. Yli puolet kunnan tehtävistä siirtyy pois. Jos menot pienenee niin pienenee myös tulot samassa suhteessa. Kuntiin jää vielä paljon merkittäviäkin tehtäviä. Nyt on kunnissa pantava liikkeelle pohdinta ja suunnitelmat millainen on sitten se kunta joka jäljelle jää. Mitkä on sen tehtävät ja millaisella johtamisjärjestelmällä sitä pyöritetään? Seuraavan valtuustokauden alkaessa 2017 huhtikuussa pitäisi olla palaset mietittynä rakenteen osalta ja millaisin luottamushenkilöjärjestelyin liikkeelle lähdetään.

Kunnille yksi tärkein jäävä tehtävä on elinvoiman vahvistaminen. Kun kuntien väestöennusteita ja huoltosuhdetta tarkastelee niin vääjäämättä joutuu kysymään, mistä se elinvoima sitten heikkenevään kuntaan saadaan. Kuolleisuuden enemmistö on selkeästi valtaosassa kuntia suurempi kuin syntyvyyden enemmistö. Jos kunnassa ei ole hedelmällisyysiässä olevia nuoria naisia joista voisi äiti tulla, niin ei syntyvyyden lisääntyminenkään silloin onnistu. Tilanne on tällaisissa kunnissa jo siinä pisteessä, että käännettä on enää vaikea saada aikaan. Ainut mahdollisuus tällaisissa kunnissa on selkeä maahanmuuton lisääminen, joka voisi pelastaa kunnan elinvoiman. Mutta jos asenteet on maahanmuutolle kielteisiä, ei sekään tie sitten koituisi kuntien menestykseksi.

Kun tilastot ovat väestökehityksen ja huoltosuhteen osalta kiistattomia, nämä pitäisi kunnissa ottaa haasteina ja katsoa mitä on tehtävissä tilanteen osalta.

Jos kunnissa ei ole kykyä hoitaa niitä tehtäviä, jotka kuntiin jäävät on vaara siinä, että kaikki tehtävät valuu itsehallintoalueelle.

Itsehallintoalueet eivät ole mitään kuntien etujärjestöjä. Kuntien pitää omilla päätöksillään päättää miten kuntien keskeinen yhteistyö ja koorninaatio hoidetaan. Miten järjestetään kuntiin jäävien tehtävien tukipalvelut, vaatii yhteistyötä kuntien kesken. Jääkö väestökatoaan menettävät maakunnat liian heikoiksi itsehallintoalueiksi? Olisiko nyt rohkeutta liikahtaa ja katsoa voisiko kuntarakennetta rohkeasti uudistaa tässä samassa rytäkässä. Edessä se on kumminkin jossakin muodossa.

Osat ovat vaihtuneet viime hallituskaudella oppositiopuolueet kepu ja persut syyttivät, että hallitus ajaa kuntauudistuksella soteuudistusta. Nyt tämä hallitus ajaa soteuudistuksella kuntauudistusta.

Poliittista johtajuutta nyt kunnissa tarvitaan. Katseet on suunnattava vuoteen 2030 ja haettava sen mukaisia ratkaisuja, jotka vievät kehitystä eteenpäin.

Aarne Heikkilä
maakuntaneuvos
Seinäjoki