Aira Helala: Kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden vanhuspalveluihin

Blogi, Yleinen 15:20

Vanhuspalveluiden hoitajamitoitus on herättänyt paljon keskustelua. Sitä on puitu hallituksen pöydissä, työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassa. Riippuen tahosta, näkökulma on vaihdellut. Hallituksen suurin huolenaihe näyttää olevan ikäihmisten hoidon hintalappu. Hoitoalan työntekijää huolettaa oma jaksaminen ja hoidon laatu. Omaiset ovat ensisijassa huolissaan… niin omaisistaan.

Ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy –  vaikkakin tavoitteet laitoshoidon vähentämisestä, kotihoidon lisäämisestä ja terveyden edistämisestä toteutuisivatkin – sillä Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Jos hallitus toteuttaa suunnitelmansa hoitajamitoituksen kiristämisestä, sillä saattaa olla laajoja ja kauaskantoisia vaikutuksia.

Laitoshuoltajien toimenkuva on menneinä vuosina ollut muutakin kuin pelkkää siivoamista. Heidän työhönsä on sisältynyt myös ns. avustavaa hoitotyötä, esim. ruoka- ja pyykkihuoltoa. Nyt kun vuodeosastoja on suljettu ja palvelutaloja avattu, niin toimenkuvia on muutettu. He eivät enää osallistu näihin tehtäviin, vaan pelkästään siivoavat, mikä on osaltaan johtanut siihen, että hoitajien työn kuormittavuus ja kiire ovat lisääntyneet. Hoitomitoituksen kiristyksen kanssa ei voi taata hyvää vanhushoivaa. Tehtävien muuttuminen on lisännyt myös laitoshuoltajien työkuormittavuutta. Nämä yhdessä työntekijöiden korkean keski-iän kanssa lisäävät tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrää sekä työtyytymättömyyttä. Asioita pitäisikin kyetä tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti ja tehdä työelämän kehittämisen näkökulmasta kestäviä ratkaisuja. Se ei voi olla kenenkään etu, että työntekijät kuormittuvat, sairaslomat lisääntyvät ja ihmiset eläköityvät ennen aikojaan.

JHL on liitto, jonka jäsenistö on moni-ammatillista. Se on antanut liiton toimijoille hyvät näköalapaikat, mitä tulee kuntatyöntekijöiden edunvalvontaan ja työprosessien tarkasteluun. On jouduttu miettimään asioita monesta näkökulmasta. Kokonaisvaltainen ajattelu voisi tuoda ratkaisuja myös vanhuspalveluiden haasteeseen.

Jokaisella työntekijällä on tehtävä ja tehtävänkuvat. On tärkeää, että tehdään sitä perustyötä, johon on kouluttautunut. Väittäisin sen olevan loppupeleissä kustannustehokkainta ja inhimillistä, myös asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Hyvää työpäivää kaikille.

Aira Helala
Pääluottamusmies JHL
Vaasa