Aira Helala: Mietteitä koulutuspolitiikasta

Blogi, Yleinen 08:36

Yliopistojen toimintaa on viime vuosina rahoitettu yhteistyöllä yritysmaailman kanssa.  Ammattikorkeat ovat lähdössä saman suuntaisiin rahoitushankkeisiin. On haettu tehostamista ja keskittämistä.

Keskiasteen koulutukseen on tulossa isoja uudistuksia. Siellä opetus painottuu jatkossa työssäoppimiseen. Näillä uudistuksilla haetaan ensi sijassa säästöjä. Opettajien keskuudessa onkin herännyt huoli opetustuntien vähentämisen seuraamuksista. Heidän mielestään opiskelijat jäävät heitteille. Onko mikään taho arvioinut mitä näistä uudistuksista voi koitua, kun nuoret valmistuvat ja hakeutuvat työmarkkinoille.

Työttömyysluvut eivät hyvää lupaa. Korkeasti koulutettujen joukko työttömien riveissä on kasvava trendi.

Toisaalla on joukko nuoria, jotka syystä tai toisesta eivät hakeudu korkeakouluopintoihin. Heillekin pitäisi löytyä paikka yhteiskunnassa ja -ennen kaikkea- luoda koulutus- ja työmarkkinapoliittisilla päätöksillä sellaiset edellytykset. että pystyisivät omalla työllään itsensä elättämään.

On koulutusaloja, joista on miltei mahdotonta työllistyä. Ei voi olla oikein, että nuoret koulutetaan suoraan kortistoon. Joku mättää ja pahasti.

Sanotaan -Suomi elää viennistä- mutta ei sillä kaikkea voi selittää. Poliittiset päätökset ja linjaukset ovat miltei aina –riippumatta sektorista- arvovalintoja, joista kalliimman hinnan maksaa nuoret ja heikoimmin pärjäävät.

 

Aira Helala
Pääluottamusmies
Vaasa