Aira Helala: Työn tuottavuus

Blogi, Yleinen 12:38

Työelämässä sattuu ja tapahtuu eli ollaan aikamoisten muutosten kynnyksellä, mitä tulee tapaan tehdä työtä. Valtio- ja kuntasektorilla monissa organisaatioissa on tehty jo vuosia uudistuksia, joiden tarkoituksena on ollut töiden ja tehtävien keskittäminen. Aivan oma lukunsa on ollut ns. tukipalveluiden ”uudistus”. Tehtäviä on keskitetty määrättyjen hallintokuntien alle tai ulkoistettu. Joissain tapauksissa jopa lopetettu. Toisaalta on syntynyt myös uusia tehtäviä.

Olen luottamustehtävässäni jatkuvasti tilanteissa, kun työpaikoilla yritetään ratkaista, miten työt tulevat hoidetuiksi jatkuvien henkilöstöresurssien vähentämisen ja toisaalta työtehtävien lisääntymisen myötä. Ongelma näkyy erityisesti hoitoaloilla, jossa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa eli sitä perusduunia. Näillä työpaikoilla saattaa olla lakisääteinen henkilöstömitoitus, jota ollaan kuitenkin kiristämässä. Näitä muutoksia selitellään kuntakohtaisilla kokeiluilla. Ruoka- ja siivouspalveluita mitoitetaan ja keskitetään. Näillä ammattialoilla suurena epäkohtana on osa-aikaisten työntekijöiden lisääntynyt käyttö. Työtahti kiristyy. Ihmiset eivät enää suoriudu tehtävistään, joista seuraa yhä piteneviä sairaslomia.

Vaikkakin koulutustaso on noussut ja hakeudutaan ”vaativimpiin” tehtäviin, niin ei voi olla, että pääasiassa näistä perustehtävistä etsitään ne säästöt. Se johtaa väistämättä palveluiden heikkenemisiin ja niistä perittävien taksojen korottamiseen. Myös hallintoa pitää kyetä tarkastelemaan ja kehittämään suuntaan, joka tarkoittaisi mahdollisimman ohutta hallintoa ja byrokratiaa.

On tutkittu, että työpaikoilla, joissa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa töihinsä  liittyviin päätöksentekoprosesseihin ja niiden organisointiin, työmotivaatio kasvaa ja samalla työn tuottavuus lisääntyy.

Varsinkin nyt, kun mietitään uusien sote-/maakunta-alueiden palveluiden tuottamista, pitäisi tarkkaan punnita, mihin rajalliset resurssit suunnataan. Mihin oikeasti tarvitaan tekeviä käsiä. Etteikö johtoa tarvittaisi, mutta että niitä on monta kerrosta, siihen ei nähdäkseni ole tarvetta eikä taloudellisia resurssejakaan.

Työn tuottavuutta voidaan tarkastella monilta eri näkökulmilta, ei pelkästään numeraalisesti. Sen lisäksi että työstä saatu toimeentulo riittää elämiseen, sen pitäisi tuottaa myös psykososiaalista tyydytystä. Ei ihminen pelkästä leivästä elä. Tai elää, mutta voiko hyvin.

Aira Helala
pääluottamusmies
Vaasa