Harry Wallin: Altian tulevaisuudesta

Blogi, Yleinen 15:21

Kuukausi sitten eduskunnassa käytiin keskustelu valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta sekä hallituksen perustamasta kehitysyhtiöstä. Suomen valtio omistaa kokonaan tai osuuksina 64 eri yhtiötä, joista 15 on noteerattu pörssissä. Hallitus esittää siirtävänsä monen valtionyhtiön osakkeita perustettavaan sijoitusyhtiöön. Keskustelu omistajapolitiikan linjoista ja valtionomaisuuden myynnistä kävi eduskunnan suuressa salissa vilkkaana.

Pääministeri Sipilän esittelyn jälkeen käytiin nopeatempoinen keskustelu. Varasin keskusteluun puheenvuoron ja yllätykseksi puhemies Lohela antoi minulle ensimmäisen vastauspuheenvuoron. Kysyin pääministeri Sipilältä asiaan liittyen seuraavaa. Tulen Etelä-Pohjanmaalta, jossa on Altia oyj Koskenkorvan tehdas.  Altia oyj on siirretty uuteen kehitysyhtiöön. Toin alueemme huolen tehtaan arvosta meidän alueelle, joka on äärimmäisen tärkeä. 1500 sopimusviljelijää tuottaa ohraa tehtaalle ja lisäksi tärkeä osa tuotannossa on tuottaa rehuja kotieläintalouteen. Kehitysyhtiön ja osana Altian tulevaisuudesta on jatkossa suuri huoli alueellamme. Kysyin pääministeri Sipilältä, voitteko tässä tilaisuudessa kertoa meille, onko tulossa muutoksia Altian tulevaisuuteen. Pääministeri Sipilä vastasi, että Altian suhteen ei ole mitään päätöksiä tehty eikä hallituksella ole mitään kiirettäkään tehdä Altian suhteen päätöksiä.  Pääministeri Sipilä totesi, ettei kehitysyhtiöratkaisu ole myyntilista, johon yhtiöt siirretään, vaan se on osoitus siitä, että erityisesti näitä yhtiöitä halutaan kehittää.

SDP ei ole vastustanut valtion omaisuuden hallittua myyntiä. Näin tehtiin pääministereiden Paavo Lipposen ja Matti Vanhasen aikana, kun pääosin myytiin Soneran osakkeita. Saadut tulot käytettiin tulevaisuuden investointeihin ja valtion velan lyhennyksiin. Jälkeen päin arvioiden toimenpiteet olivat oikean aikaisia. Hallitus siis esittää uuden, budjettivallan ulkopuolelle sijoitetun kehitysyhtiön perustamista. Sosialidemokraattien huoli on aiheellinen, jos tämän uuden yhtiön päätavoite pelkistyy vain myyntitoimintana olemiseen, niin silloin se ei täytä tehtäväänsä. Kehitysyhtiön tulisi aidosti tuottaa uutta arvoa, olla omistajuutta luova ja tuottaa uusia työpaikkoja Suomeen. Meillä on nyt pääministerin antama lupaus, ettei Altiaa ryhdytä myymään. Tämä on syytä muistaa tulevina vuosina.

Harry Wallin
kansanedustaja
Seinäjoki