Harry Wallin: Kevätkausi alkaa – miten käy soteuudistuksen?

Blogi, Yleinen 07:18

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on ollut hallitukselle vaikea paikka. Kataisen hallituksen tavoite rakentaa kuntien palvelut ns. vahvan peruskunnan mallin mukaan kaatui, kun vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin ei ollut halukkuutta ja hallituksella ei ollut rohkeutta pakkoliitoksiin kehyskuntien osalta.

Nyt eduskunnassa käsittelyssä oleva esitys on valmisteltu poikkeuksellisesti, sillä siihen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet eli hallitus ja oppositio. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa. Hallituksen esityksessä tähän tavoitteeseen päästäisiin yhdistämällä mahdollisimman laajasti sosiaali ja terveydenhuolto. Uudessa sote-palvelurakenteessa erotetaan palveluiden järjestäminen ja niiden tuottaminen toisistaan. Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle sosiaali- terveysalueelle eli sote-alueelle. Pohjanmaan alueella Vaasan seutu kuuluu läntiseen Turun alueeseen, Kokkolan seutu pohjoiseen Oulun alueeseen ja Seinäjoen seutu keskiseen eli Tampereen alueeseen. Palvelujen tuottaminen toteutetaan nykyisten sairaanhoitopiirien alueiden mukaan ja meidän alueella onkin käynnistynyt keskuskuntien johdolla organisaation selvittäminen.

Perustuslakivaliokunta on aloittanut jo joulukuussa asiantuntijoiden kuulemisen sote-esityksestä ja kuuleminen jatkuu tälläkin viikolla. Tavoitteena on, että helmikuussa saamme perustuslakivaliokunnan lausunnon valmiiksi. Ensimmäisten perustuslakiasiantuntijoiden arviot hallituksen esityksestä ovat olleet tyrmääviä. Suurimpana ongelmana on jo ennakkoon tiedossa ollut kuntien itsehallinto. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien valtuustojen päätösvallasta siirtyy puolet Sote-alueelle ja voi oikeutetusti kysyä mihin kuntien valtuustoja sen jälkeen tarvitaan. Myöskin ennakkoon esitetty rahoituslaskelma asettaa osan kunnista kestämättömään asemaan. Esimerkiksi Kemijärven kaupungin maksuosuus kasvaisi kunnallisverona laskettuna 7,3 prosenttia. Tällöin voidaan oikeutetusti kysyä ovatko kansalaiset tasavertaisia kuntien verotuksen osalta, kun kunnallisveron haarukka olisi yli kymmenen prosenttia. Peruspalveluministeri Huovinen on luvannut kyselytunnilla tarkentavia laskelmia. Toivottavasti ne saadaan pikaisesti eduskunnan käyttöön.

Olen iloinen, että pääsin Riitta Mylleriltä vapautuneeseen perustuslakivaliokunnan paikkaan, sillä saan olla mukana määriteltäessä hallituksen esityksen suhdetta perustuslakiin. On selvää, että muutoksia on tehtävä, mutta kuitenkin noudattaen Suomen perustuslakia.

Harry Wallin
kansanedustaja
Seinäjoki