Harry Wallin: Metsähallituslaki uudelleen valmisteltavaksi

Blogi, Yleinen 09:54

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö Metsähallituslain uudistamisesta valmistui viime viikolla. Valiokunta ei ollut yksimielinen. SDP ja Vasemmistoliitto vastustavat Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämistä sekä taloushallinnon uutta kolmiosaista rakennetta, joka heikentää luontopalveluiden toimintaa.   Metsähallituslain valmistelu ei täytä hyvän lainvalmistelun kriteereitä avoimuuden ja selkeyden suhteen. On hyvä muistaa, ettei EU:n kilpailulainsäädäntö vaadi yhtiömuotoa eikä laissa huomioida Metsähallituksen alkuperäistä tarkoitusta yhteisen omaisuutemme vaalijana sekä monien osin vastakkaistenkin intressien yhteen sovittajana.

Metsähallituksen johtamisjärjestelmän uudistus on epäonnistunut. Johtamisjärjestelmän sekavuus johtaa siihen, että jatkossakin syntyy tilanteita, joissa Metsähallitus puhuu kahdella äänellä, mikä ei ole toivottavaa. SDP vastustaa epämääräisen ja tarpeettoman kolmannen taseen perustamista: Metsähallituksen kannattaisi jatkaa nykymallin mukaan kahdella taseella. Nyt businesstoiminnan ja luonnonsuojelun välille luodaan harmaa vyöhyke, joka mahdollistaa retkeilyalueilla rahastamisen. Tätä pelkoa ei valiokuntakuulemisessa ole voitu sulkea pois. Paljon huolia on ilmassa Metsähallituksen luontopalveluiden toimintamahdollisuuksien heikkenemisestä. On hyvä muistaa, että suojelu-, retkeily- ja virkistysalueilla ja niiden tulevaisuudella on suuri merkitys matkailuyrittäjille. Ei ole yhdentekevää, miten ja millaisella asiantuntemuksella näitä alueita jatkossa hoidetaan. Matkailun merkitys Lapin aluetaloudelle kasvaa kaiken aikaa.

SDP jätti Metsähallituslakiin vastalauseet eduskunnan ympäristö-, talous-, ja maa- ja metsätalousvaliokunnissa. SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat esittävän yhteisessä vastalauseessaan lain hylkäämistä ja uudelleenvalmistelua. Eduskunnan täysistunto äänestää Metsähallituslaista ensi viikolla.

Harry Wallin
kansanedustaja
Seinäjoki