Harry Wallin: Sote-lainsäädäntö uuteen valmisteluun

Blogi, Yleinen 16:42

Perustuslakivaliokunta antoi eilen lausuntonsa hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen. Valiokunta pitää sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistamista sosiaalisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuus periaatteen kannalta perusteltuna.

Uudistus on kuitenkin mittasuhteiltaan poikkeuksellinen. Esitetyn suuren kuntayhtymäkoon vuoksi useimpien kuntien ja niiden asukkaiden vaikutusmahdollisuudet esityksen mukaisilla sote-alueilla jäävät valiokunnan mukaan varsin heikoiksi. Vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyden ongelmallisuus korostuu, kun otetaan huomioon, että kysymys on kunnan asukkaiden kannalta keskeisistä peruspalveluista.

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan myös esitetyn rahoitusmallin taloudellisia vaikutuksia kunnille. Laskelmissa on esitetty, että useiden kuntien kunnallisveroprosentti nousee merkittävästi sote-uudistuksen ja valtionosuuslainsäädännön yhteisvaikutuksesta. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että kunnallisveroprosenttien ero voisi kasvaa nykyisestä kuudesta prosenttiyksiköstä noin 11 prosenttiyksikköön.

Näillä perusteilla perustuslakivaliokunta päätyi kokonaisarvioinnissaan siihen, ettei hallituksen esitys toteuta riittävällä tavalla perustuslain säännöksissä edellytettyä kansanvaltaisuutta.

Asia on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan valmistelussa. Eduskunnassa liikkuneiden tietojen mukaan valiokunta yrittää löytää pikaratkaisun, jotta nykyinen eduskunta voisi asian käsitellä. Tavoite tuntuu mahdottomalta, sillä perustuslakivaliokunta on kuultuaan oikeuskansleria edellyttänyt, että mikäli uusi esitys poikkeaa merkittävästi, on kuntia kuultava asiallisesti.

On selvää, että tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia. Palveluja on tuotettava taloudellisemmin, tehokkaammin ja vaikuttavammin kuntalaisille. Siksi vuosikymmenen uudistusta ei pidä tehdä hutiloiden. Kysyin SDP eduskuntaryhmässä miksi tämän vaalikauden kolme ensimmäistä vuotta oltiin ”tumput suorina” ja nyt iski kiire. Ensi viikolla näemme mihin suuntaan asia etenee.

Harry Wallin
kansanedustaja
Seinäjoki