Heli Hokkanen: Salassapito

Blogi, Yleinen 08:26

Olen toiminut perustuvalautakunnan puheenjohtajana noin 20 vuotta. Salassapito oli päivänselvää yksilötapauksissa ja se tehtiin vaalikauden alussa hyvin selväksi lautakunnan jäsenille. Kuntien ja kaupunkien päätöksissä on enenevässä määrin asioita, joissa edellytetään salassapitoa. Asiat ovat pääsääntöisesti kunnan liiketoimintaan liittyviä. Nämä asiat lisääntyvät sitä mukaa kun yhtiöitä eri sektoreilla muodostetaan.

Ymmärrän varsin hyvin sen, että kaikkia asioita ei voida käsitellä julkisesti pohjamutia myöten. Pitkän kokemuksen omaavana kaupunginvaltuutettuna olen tehnyt sen havainnon, että meillä ei julkinen valmistelu tuottaa enemmän perustietoa rivivaltuutetulle kuin julkinen, näin ainakin Ähtärissä. Kuulostaa varmasti hullulta, mutta taustalla on ollut valmistelujen keskeneräisyys.

Olen pohtinut enemmänkin asian moraalista näkökulmaa. Onko oikein, että peruskuntalainen elää huhujen varassa ja päätöksentekijöillä on tietoa, josta ei saa kertoa? Kiertele ja kaartele siinä sitten. Hyvänä esimerkkinä tästä on Tampereen kaupungin ns. kansihanke. Täytynee onnitella virkamiehiä hyvästä kirjallisesta panostuksesta salassapitoasioissa, jotta asia voidaan ylipäätään käsitellä ja ratkaista valtuustossa. Koska päätöksessä näkyvät kaikki käsittelyketjuun kuuluvat eri hallintoelimien päätöksenteko ja lausunnot. Mielenkiintoista on myös se, että päätöksiä tehdään periaatteisella tasolla, joihin ei ole valitusoikeutta.

Vaikka laki on kaikille sama, on jokaisessa kunnassa omat toimintakulttuurinsa ja valtaryhmittymänsä. Tasapuolinen tiedonsaanti on kaikkien osapuolien parhaaksi myös niiden kriittisempienkin tahojen. Toisaalta tiedon lisääntyessä on mahdollista, että alkuperäinen mielipide saattaa muuttua ja se sallittakoon. Populismi on asia erikseen. Näin syksyn myötä toivotan kaikille päättäjille hyviä ja rakentavia päätöksiä kuntalaisen parhaaksi salassa tai ilman.

Heli Hokkanen
kaupunginvaltuutettu
Ähtäri