Joanna Silver: Entä aikuiset?

Blogi, Yleinen 08:54

Lapset, nuoret ja vanhukset ovat tärkeitä ja toistuvia teemoja erilaisissa vaaleissa. Kuntavaalit 2017 ovat kovaa vauhtia lähestymässä. Haluan herättää keskustelua hiljaisesta, jopa näkymättömästä aiheesta nimeltä aikuissosiaalityö. Se on käsitteenä varsin uusi, mutta aikuisille suunnattua sosiaalityötä on tehty läpi sosiaalihuollon ammatillisen historian.

Jokaisen on syytä tietää enemmän ja luulla vähemmän. Puhutaan laajasti kaikenikäisistä ja heidän palveluistaan, mutta kuinka paljon puhutaan aikuissosiaalityöstä? Ei puhuta. Työtä tehdään koko ajan valtavasti, mutta sitä ei nimetä, eikä se ole käytännössä noussut kuntavaalien tai eduskuntavaalien teemaksi. Olisiko syytä?

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista sosiaalityötä, jota tehdään työikäisten kanssa. Tavoitteena on mm. vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja asiakkaalle sopivin keinoin. Työtä tehdään asiakkaan tarpeen mukaan leimaamatta ketään, oli tarve suuri tai pieni. Työssä yhdistellään erilaisia menetelmiä ja toimintoja tilanneyhteys ja tavoitteet huomioiden. Asiakastyö on muuttuvaa, koska asiakkaiden tilanteet kehittyvät, onneksi myös positiiviseen suuntaan.

Uusi sosiaalihuoltolaki korostaa rakenteellisen sosiaalityön merkitystä ja sitä, miten sosiaalityössä tulisi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, mutta miten tämä näkyy käytännössä? Kuinka paljon kuntavaaliehdokkailla on käytössä oman kuntansa tietoa aikuissosiaalityöstä? Ja kuinka paljon työntekijät ehtivät työn ohessa tietoa luoda? Perustoimeentulotuki on juuri siirtynyt Kelaan, yksi lähtökohta siirrolle on ollut myös se, että sosiaalityöntekijöillä ja sosiaaliohjaajilla jää tämän myötä aikaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön, myös aikuissosiaalityöhön. Toivotaan, että tämä tulee toteutumaan.

Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, köyhyyteen, asunnottomuuteen ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Aikuissosiaalityö on tärkeää työtä työikäisten hyvinvoinnin eteen. Kyse on myös syrjäytymisen ehkäisystä, isossa mittakuvassa se on myös työtä yhteiskuntarauhan säilyttämistä ajatellen. Palveluiden piirissä on paljon lapsiperheiden vanhempia. Vanhempien hyvinvoinnin tukeminen ehkäisee ongelmien kasaantumista apua tarvitsevissa perheissä, se on suoraa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Muun muassa siksi tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja toivottavasti tämä on yksi selkeistä teemoista kuntavaaleissa huhtikuussa 2017.

Hyvää alkanutta vuotta! Ja onnea vaalivuoteen!

Joanna Silver
Seinäjoki