Kim Berg: Joustavuutta lisää perhepolitiikkaan

Blogi, Yleinen 08:32

Tyytyväisenä seurasin kun hallituksen lastenhoitoon liittyvä uudistuspaketti raukesi tammikuussa. Yhtenä hallituksen aikomuksena oli kiintiöidä kodinhoitotuki puoliksi äidin ja puoliksi isän käytettäväksi. Tavoitteena uudistuksella oli perhevapaiden jakautuminen nykyistä tasaisemmin isien ja äitien välillä.

On ehdottomasti tärkeää kannustaa molempia vanhempia osallistumaan lastenhoitoon. En kuitenkaan näe ratkaisuna sitä, että perheiden valinnanvapautta rajoitetaan ja pakotetaan tekemään ratkaisu isän kotona olemisen ja pienen lapsen päivähoitoon viemisen välillä. Mielestäni vaikuttavampaa on mahdollistaa joustavuus työn ja perheen yhteensovittamisessa elämäntilanteen mukaan.

Työni sekä oman kolmilapsisen perheeni kautta saadun kokemukseni perusteella tiedän, että monella työntekijällä on toive tehdä osa-aikatyötä silloin kun lapset ovat pieniä, tai kun omat vanhemmat ikääntyessään tarvitsevat apua arjessaan. Varsinkin pienten lasten vanhemmilla toiveena on usein vähentää työaikaa enemmän kuin yhden päivän viikossa, mitä nykyinen työsopimuslaki heille mahdollistaa.

Esitin SDP:n eduskuntavaaliseminaarissa työministeri Ihalaiselle, että työsopimuslakia muutettaisiin siten, että pienten lasten vanhemmilla sekä omaishoitoa tarvitsevien vanhusten lapsilla olisi jatkossa lakisääteinen oikeus 50%:n osittaiseen hoitovapaaseen. Tällöin mm. pienten lasten vanhemmilla olisi mahdollisuus halutessaan hoitaa lasta vuorotellen kotona kummankaan jäämättä kokonaan pois työelämästä.

Joustavammat mahdollisuudet työn ja lasten- tai omaishoidon yhteensovittamiseksi vähentävät pitkiä katkoksia työurissa ja helpottavat myöhempää kokopäiväiseen työhön palaamista. Perhepolitiikan tulee tukea joustavuutta, ei joko tai -yhteiskuntaa.

Kim Berg
kansanedustajaehdokas
Vaasa