Jukka Pekka Matintupa: Terveydenhuoltouudistus pikaisesti liikkeelle

Blogi, Yleinen 08:38

Pohjanmaan sosialidemokraattien piirihallitus otti kantaa elokuun kokouksessaan maan hallituksen sekä heidän selvitysmiestensä sote-esitykseen. Asiaa on tarkasteltava entistä vahvemmin kuntalaisen ja palvelujen käyttäjän näkökulmasta ja siksi uudistus tulisikin toteuttaa puhtaasti terveydenhuoltouudistuksena.

Pohjanmaan sosialidemokraatit ovat erityisen huolissaan arvostamamme kuntaperustaisen järjestelmän alasajosta, jos hallituksen itsehallintoalueisiin pohjautuva sote-esitys toteutuu. Kuntien tehtävät ja asema aluekehityksen vastuullisina toimijoina muuttuisi olennaisesti eikä kunnilla tulevaisuudessa olisi enää roolia kuntalaisen näkökulmasta keskeisessä palvelutuotannossa tai palveluiden järjestämisessä. Maan hallitus on näennäisesti poistanut agendaltaan kuntauudistuksen, mutta on tekemässä sen kuitenkin nyt sote-uudistuksen kautta riisumalla kuntien lakisääteisiä tehtäviä.

On täysin selvää, että hallituksen valmistelussa oleva kokonaisuus tullee törmäämään jälleen kerran isoihin, jopa perustuslaillisiin vaikeuksiin. Tavoiteltava kokonaisuus on aivan liian iso hallittavaksi. Ja jälleen kerran akuutein ongelma jää ratkaisematta eli tasa-arvoisten terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen kansalaisille.

Sote-uudistus lähti alun perin liikkeelle tavoitteesta hillitä erikoissairaanhoidon jatkuvasti kasvavia kustannuksia ja vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa. Voimmekin kysyä, miksi rakentaa täysin turha, lisää voimavaroja vaativa väliportaan hallinto tämän haasteen ratkaisemiseksi, kun samanaikaisesti heikennetään kansalaisten peruspalveluja.

Yksi vaihtoehto, nopea sellainen, on tehdä pikaisesti pelkkä terveydenhuoltouudistus, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi ja tästä vastuulliseksi tahoksi tulisi esimerkiksi nykyiset sairaanhoitopiirin alueet tai vahvat maakuntakeskukset.

Sosiaalipalvelut ovat koko sote-uudistusprosessin ajan olleet taka-alalla, vaikka ne kansalaisten lähipalveluina ovat jatkossa entistä tärkeämpiä. Siksi ne voisivat edelleen jäädä kuntien huolehdittavaksi. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tämä toki edellyttäisi riittävän suurta väestöpohjaa.

Jukka Pekka Matintupa
piirin puheenjohtaja
Pohjanmaan Sosialidemokraatit