Jutta Urpilainen: Uudesta vuodesta valoisampi – tehdään se yhdessä!

Blogi, Yleinen 10:31

Vuosi 2014 oli monella tapaa poikkeuksellinen vuosi. Sen tapahtumat ovat luoneet epävakautta, jonka johdosta on entistä tärkeämpää luoda katseet eteenpäin ja tunnistaa tulevan vuoden mahdollisuudet.

Epävarmuus kansainvälisissä suhteissa on lisääntynyt. Ukrainan kriisi on johdatellut Euroopan jälleen kylmän sodan tunnelmiin. Lähi-idässä Isisin terrorismi on luonut uuden turvallisuusuhan, joka puhuttaa koko maailmaa.

Myös Suomen taloudessa epävarmuus on jatkunut, kun viime kevään valonpilkahdukset muuttuivat Ukrainan kriisin myötä. Haasteet jatkuvat myös tulevaisuudessa. Suomen on ”luotava nahkansa” taloudessa uudestaan: niin raju meidän teollisuutemme rakennemuutos on.

Yksittäisen ihmisen tasolla haasteet näkyvät työttömyytenä, toimeentulon ongelmina tai yksinäisyytenä, jotka ovat kaikki vakavia yhteiskunnallisia ongelmia.

Kaikkien näiden maailmanlaajuisten, kansallisten tai yksilötason haasteiden keskellä emme saa vaipua pessimismiin tai apatiaan, jotka väijyvät aina ongelmien keskellä. Tulevaisuuden uskon ylläpitäminen, mahdollisuuksien näkeminen ja niihin tarttuminen on koko kansakunnan asia.

On hienoa myös, että koko Pohjanmaan alueella etsitään uusia mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Vaasan seudun energiaklusteri kuuluu pohjoismaiden merkittävimpiin energiateknologian keskittymiin. Seinäjoen voimakas kasvuvauhti on säteillyt ympäryskuntiin, mitä vahva osaaminen elintarvike- ja metalliteollisuudessa, ovat siivittäneet.

Viime vuonna Kokkolan suurteollisuusalueelle on saatu monia uusia investointeja, kuten Bolidenin hopean talteenottolinja ja Woikosken ilmakaasu- ja vetytehtaat. Uusia mahdollisuuksia on etsitty myös puun ja biomassan hyödyntämisestä: biovoimalaa esitettiin myös EU:n investointilistalle. Pietarsaaressa on investoitu olemassaolevan tuotannon jatkuvuuteen: UPM:n sahan ja sellutehtaan modernisointi-investoinnit valmistuivat viime vuonna.

Kasvun ja työpaikkojen synnyttäminen onkin välttämätöntä, jotta Suomi menestyy. Samoin on myös rakenteellisten uudistusten sekä julkisen talouden sopeutustoimien jatkaminen.

Siinä tarvitaan sisua ja sydäntä. Ennen kaikkea tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteen hiileen puhaltamista ja yli rajojen ulottuvaa yhteistyötä. Tähän meitä inspiroi esimerkiksi Mammat-ryhmän perustaminen Kokkolassa. Äitien välinen vertaistuki on esimerkki juuri sellaisesta välittämisestä, jota tämä aika tarvitsee.

Sydäntä ja arvovalintoja tarvitaan myös julkisen talouden sopeutuksessa. Yksi arvovalinta on lapsia ja perheitä koskevien ennaltaehkäisevien julkisten palvelujen turvaaminen. Siksi tilasin valtiovarainministerinä professorikaksikko Eva Österbackalta ja Jorma Sipilältä selvityksen ennaltaehkäisevien palvelujen vaikutuksesta (VM:n selvityksiä 11/2013). Sen mukaan näistä palveluista karsimalla ei päästä säästöihin: varhaiskasvatus, koulunkäynnin tukeminen ja perheiden kotipalvelu ovat osa tulevaisuuteemme investoimista. Kyse on suomalaisista nuorista, jotka tekevät myös tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden.

Sisua tarvitaan rakenteellisissa uudistuksissa: palvelujen kehittämisessä on aika katsoa yli perinteisten rajojen. Terveyspalveluissa esimerkiksi Pietarsaaren ja Kokkolan on kaksikielisinä kaupunkeina tutkittava yhteistyömahdollisuuksia sairaalapalvelujen turvaamiseksi molemmissa kaupungeissa. Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä on ylitettävä rajoja ennakkoluulottomasti alueemme koulutus- ja tutkimuspalvelujen turvaamiseksi.

Meillä on paljon vahvuuksia, joiden varaan voimme rakentaa niin kasvun edistämistalkoot kuin hyvinvointivaltion uudistustyön. Osaaminen, keskinäinen luottamus ja toimiva yhteiskunta ovat niistä esimerkkejä.

Vuodenvaihde antaa tilaisuuden pohtia mennyttä ja luoda katse tulevaan. Toivottavasti uusi vuosi on valoisampi. Tehdään se yhdessä. Hyvää uutta vuotta ja eduskuntavaalikevättä kaikille!

Jutta Urpilainen
kansanedustaja
Kokkola