Kevätpiirikokouksen kannanotto: Hyvätuloiset mukaan taakan kantajiksi

Ajankohtaista 16:07

Maan hallitukselta on kaivattu päätöksiä. Viime viikkojen aikana isoja päätöksiä on jälleen tehty. Päätöksiä, jotka tuntuvat kovilta ja ikäviltä, mutta myös niiden tekemättä jättäminen olisi ollut vastuutonta. Päätösten taustalta löytyy vahva vaade; Suomi on saatava uudelleen kestävälle tielle. Nyt tehdyt ratkaisut johtavat kestävämmän talouden ja paremman työllisyyden tielle. Uusia työpaikkoja tarvitaan, jotta kasvuun päästään vahvasti kiinni. Vain tätä kautta meillä on tulevaisuudessakin kyky huolehtia pienituloisista sekä julkisista palveluista.

Sosialidemokraattinen kädenjälki hallituksen kehysratkaisuissa näkyy sekä kasvuun ja työllisyyteen panostavassa paketissa että erityisesti veroratkaisuissa. Arvonlisäveron korotukset torjuttiin. Ruuan ja lääkkeiden verotukseen ei koskettu. Tämä päätös on merkittävä jokaisen pienituloisen kannalta.

Oikeudenmukaisuuden nimissä ei ole oikein, että vain pienituloiset laitetaan laman maksumiehiksi. Vain leikkaamalla on mahdotonta tehdä reilua säästämistä. Siksi verotuksen muuttaminen entistä oikeudenmukaisempaan suuntaan on tapa saada myös hyvätuloiset mukaan.

Tulevaisuudessa on jatkettava verotuksen kehittämistä entistä vahvemman progression suuntaan. Näin toteutuu parhaiten periaate ”verot maksukyvyn mukaan”- pienituloisilta vähemmän, hyvätuloisilta enemmän.

*****

SDP on tässä hetkessä elävä kansanliike, jonka katse on tulevaisuudessa unohtamatta kuitenkaan vahvaa aatteellista perustaamme. Saumaton yhteistyö puolueen eri tahojen ja jäsenten välillä takaa menestyksen ja pohjan kasvulle.

Pohjanmaan SDP:n piirikokousväki antaa laajan tukensa SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle, joka on piirin ehdokas puolueen puheenjohtajaksi toukokuussa pidettävässä SDP:n 44. puoluekokouksessa Seinäjoella.