Kevätpiirikokouksen kannanotto: Hyvätuloisia suosiva politiikka syrjään Suomessa ja Euroopassa

Politiikka 09:05

Kevätpiirikokouksen kannanotto 23.4.2009

Maan hallitus jatkaa jääräpäisesti hyvätuloisia suosivaa politiikkaansa talouskriisin syvenemisestä välittämättä. Lainarahalla maksettu veroelvytys kasvattaa erityisesti hyvätuloisten säästötilejä ja pieni- ja keskituloisten eurot valuvat kauppojen katteiden kasvattamiseen ruoan rajun kallistumisen myötä.

Hyvätuloisia suosiva politiikka on syrjäyttänyt kuntapalvelujen riittävän rahoituksen ja työllisyyttä tukevat julkiset investoinnit. Pohjanmaan sosialidemokraatit vetoavat kuntapäättäjiin, etteivät he kuntapalvelujen leikkauksia tehdessään kohdista niitä kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Pohjanmaan sosialidemokraatit kantavat erityistä huolta eriarvoistavan politiikan seurauksista. Kuluneella viikolla julkaistu sosiaalibarometri kertoo karua kieltään. Työttömien palvelut ovat romahtamassa aikana, jolloin työttömien määrä on kovassa kasvussa. Sosialidemokraatit ovat useaan otteeseen muistuttaneet maan hallitusta työvoimapolitiikan ja aikuiskoulutuksen voimavarojen vähäisyydestä, mutta viesti on kaikunut kuuroille korville. Suurin uhka on se, että laman todelliset kärsijät löytyvät jälleen työttömien, pienituloisten eläkeläisten sekä lasten ja nuorten joukosta ja tähän ei Suomessa ole toistamiseen varaa. Pohjanmaan sosialidemokraatit vaativat, että laman aiheuttamiin ongelmiin puututaan välittömästi, eikä vasta kuukautta ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

***

Suomessa valmistaudutaan Euroopan parlamentin vaaleihin talouskriisin keskellä, joka koettelee koko Eurooppaa. Hyvätuloisia suosiva politiikka on ollut markkinauskoisen oikeiston toimintatapa myös Euroopan tasolla. Tähän on saatava tulevissa vaaleissa selvä muutos. Ahneuden ja kaikenlaisen eduntavoittelun sijaan markkinaehtoisen poltiikan tilalle tulee nostaa ihminen ja ihmislähtöinen politiikka. Euroopan tasolla tehdyt linjaukset vaikkapa työelämäkysymyksiin vaikuttavat ihmisten arkeen myös täällä Pohjanmaalla ja siksi ei ole samantekevää ketkä palkansaajien oikeuksia Euroopan unionin tasolla puolustavat.

Pohjanmaan sosialidemokraatit kannustavat ihmisiä vaikuttamaan äänestämällä muutoksen puolesta. Sosialidemokraateilla on 20 hyvää ja osaavaa ehdokasta. Ehdokashankinta ja itse vaalityös Eu-vaaleissa ovat erityisen haasteellisia tilanteessa, jossa koko maa muodostaa yhtenäisen vaalipiirin. Pohjanmaan sosialidemokraatit esittävät, että ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja selvitetään mahdollisuus maan jakamiseksi useampaan vaalipiiriin.