Kim Berg: Kansakunnan varallisuus muodostuu hyvinvoivista kansalaisista

Blogi, Yleinen 09:22

Onnellisuustutkimusten perusteella kansakunnan todellinen varallisuus muodostuu hyvinvoivista kansalaisista: onnellisuus parantaa monin tavoin yhteiskunnan toimintakykyä, ja kansalaiset itse arvostavat onnellisuuden korkealle terveyden ohella. Tutkimustulokset huomioon ottavan julkisen vallan olisikin syytä olla aikaisempaa herkempi sellaisille politiikkaratkaisuille, jotka mitä ilmeisimmin vähentävät koettua hyvinvointia. (Halpern 2010).

Usein onnellisuutta heikentävät turvattomuutta aiheuttavat hyvinvointivaltion rakenteen muutokset sekä eriarvoisuuden lisääntyminen. Suuren laman jälkeinen Suomi on valitettavasti vaiheittain muuttunut tasa-arvon mallimaasta yhteiskunnan eriarvoistumisen koekentäksi, kun muutosta arvioidaan tulojen eriarvoisuutta mittaavan Gini-indeksin muutoksena. Muutos eriarvoistumisen suuntaan on yhteiskuntapoliittisten valintojen seurausta. Se on tapahtunut vaiheittain ja useimmissa tapauksissa pienten muutosten politiikalla. Suhteellisen pienillä institutionaalisilla muutoksilla on ollut voimakkaita yhteiskunnallisia jakoja vahvistavia pitkän aikavälin seurauksia. (Saari 2011).

Nyt kun olemme taas siinä kohtaa vuotta, että päätämme kuntien tulevan vuoden talousarvioista, on hyvä taas pysähtyä hetkeksi miettimään, että mihin suuntaan ja miltä arvopohjalta me haluamme yhteiskuntaamme rakentaa.

Kun vastakkain asettuvat eriarvoisuuden vähentämiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja julkisen talouden vakauttamiseen sekä kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet. Tällöin on hyvä tiedostaa, että viime kädessä päätösten onnistuminen tai epäonnistuminen punnitaan sen mukaan, kuinka myönteisesti tai kielteisesti ne vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin.

Kim Berg
Vaasa