Kim Berg: Suomalaisten liikkumattomuus aiheuttaa jättimenot

Blogi, Yleinen 07:09

Väestön ikääntyessä tulee sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvamaan tulevaisuudessa voimakkaasti. Terveydenhuollon menot olivat vuonna 2011 Suomessa asukasta kohden 3 165 euroa, joka on 59 % enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Yhteiskunnallamme ei valitettavasti ole varaa kasvattaa sairauksien hoitamiseen meneviä menoja sitä vauhtia kuin ne tällähetkellä kasvavat. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ennaltaehkäisevien toimien merkitys sosiaali- ja terveysmenoja laskevana toimenpiteenä.

Tulevaisuudessa varsinkin liikunnan merkitys tulee kasvamaan yhteiskunnassamme. Mitä huonommassa kunnossa kansa on, sen suuremmaksi liikunnan merkitys kasvaa. Liikunnan puutteen epäedullisesta vaikutuk­sesta terveyteen on laajasti tutkimustietoa. Liikkumattomuuden yleistyminen lisää krooni­sia sairauksia ja vähentää väestön terveiden elinvuosien määrää. WHO:n mukaan vuonna 2002 liikkumattomuus oli viidenneksi yleisin kuolemien riskitekijä Suomessa korkean verenpaineen, korkeiden kolesteroliarvojen, tu­pakan ja ylipainon jälkeen. Vuonna 2004 liikkumattomuus oli jo neljänneksi yleisin kuo­lemien riskitekijä korkean elintason maissa.

Lähes 20 vuoden tarkastelujaksoa koskevien kansainvälisten väestötutkimusten mukaan liikkumattomuudesta johtuvat suorat menot muodostivat 1,5–3,8 %, terveydenhuol­lon kokonaiskustannuksista. Tutkimustulosten mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa 1 000 euron kustannukset jokaista 2 miljoonaa veronmaksajaa kohti, eli yhteensä 2 miljardin euron kulut. Kun lukuun lisätään vielä passiivisesta istumisesta aiheutuvat toiset 2 miljardin euron kulut, liikkumattomuus ja liika istuminen saattavat aiheuttaa yhteiskunnallemme jopa 4 miljardin euron menot!

Taloudellisesti vaikeina aikoina on tärkeää että ei lähdetä lyhytnäköisellä leikkauspolitiikalla kasvattamaan pitkän aikavälin kustannuksia. Säästäminen ihmisten hyvinvointia tukevista peruspalveluista johtaa pidemmän päälle vain kustannusten kasvuun kansalaisten hyvinvoinnin laskiessa.

Yksi psykologisen talousteorian keskeisistä piirteistä on tahdon heikkouden ongelma. Ihmisillä on teorian mukaan taipumus painottaa välittömiä hyötyjä pidemmän ajan haittojen kustannuksella, vaikka etukäteen kyseinen henkilö ymmärtäisikin halunsa toimia pitkän aikavälin etujen mukaisesti. Lukuisten tutkimustulosten perusteella voimme todeta, että lyhytnäköinen säästäminen, mm. liikuntatoimen määrärahoista, aiheuttaa tulevaisuudessa lisääntyviä kustannuksia etenkin sosiaali- ja terveysmenoissa. Olkaamme siis nyt tahdoltamme vahvoja päätöksissämme ja tukekaamme lyhytnäköisten ratkaisujen sijasta kestävämpiä pidemmän aikavälin ratkaisuja.

Kim Berg
röntgenhoitaja, pääluottamusmies
kansanedustajaehdokas
Vaasa