Kim Berg: Yhtiöittäminen sisältää useita epävarmuustekijöitä

Blogi, Yleinen 13:06

SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin toi esille SDP:n Pohjanmaan piirin kevätkokouksessa, että hallituksen esittämä Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiöittäminen pilkkoo palveluiden tuottajat pieniksi palveluyksiköiksi, mikä vaarantaa sote uudistuksen lähtökohtana pidetyn perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation.

Asiantuntijat ovat jopa arvioineet, että yhtiöittäminen voi laadun paranemisen ja kustannusten laskemisen sijaan pikemminkin nostaa kustannuksia ja heikentää palveluiden laatua.

Yhtiöittäminen sisältää myös henkilöstön kannalta isoja epävarmuustekijöitä. Vaikka ensimmäisessä vaiheessa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sote-henkilöstö siirtyisikin liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä maakuntien palvelukseen ja liikkeen luovutus pätisi myös palvelujen yhtiöittämisvaiheessa, niin tämän jälkeen tapahtuvissa kilpailutuksissa ei ole lainkaan selvää, että liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä noudatettaisiin edelleen.

Uusia hoitajia tulisi arvioiden perusteella kouluttaa tulevina vuosina eläkkeelle jäävien korvaamiseksi noin 13 000 vuodessa. Tämän lisäksi tulisi myös varmistaa, että nykyinen koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunta pysyy alalla.  Jatkuva epävarmuus työsuhteesta, yhdistettynä alhaiseen palkkaan, ei varmasti paranna tulevaisuudessa koulutetun hoitohenkilöstön pysymistä Suomessa ja hoitoalalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilökunnan mielestä myös Pohjanmaan maakunnassa on vihdoin päästävä eteenpäin sote-valmistelutyössä. Nyt on jo korkea aika aloittaa konkreettinen työ tulevan sote-rakenteen luomiseksi.  Ihmetystä on aiheuttanut mm. se, että miksi Pohjanmaan maakunnan päättäjille ei ole kelvannut Pohjois-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla onnistuneesti käyntiin lähtenyt kuntayhtymäpohjainen valmistelumalli? Kuntayhtymämalli on osoittautunut käyttökelpoiseksi ja myös lainsäädännöllisesti helpommaksi toteuttaa. Keski-Pohjanmaan soite valmistelutyössä on henkilöstö ollut alusta lähtien vahvasti mukana valmistelutyössä, mikä on osaltaan mahdollistanut myös suhteellisen nopean etenemisen.

Muutokset herättävät aina epävarmuutta ja voimakkaita tunteita. Muutoksen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää hoitaa tiedottaminen hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla. Jotta organisaatiossa olemassa oleva osaaminen saadaan hyödynnettyä mahdollisimman optimaalisesti, on henkilökunta osallistettava alusta alkaen mukaan suunnittelutyöhön. Hoitohenkilöstö on valmis tuomaan oman osaamisensa ja kokemuksensa muutostyöhön, jotta yhdessä saisimme aikaan parhaan mahdollisen sote-uudistuksen. Nyt on vain saatava työ käyntiin myös Pohjanmaan maakunnassa!

Kim Berg
Tehyn pääluottamusmies
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasa