Martti Suomi: SDP:n periaateohjelma 2017

Blogi, Yleinen 08:38

SDP:n Seinäjoen puoluekokous päätti puolueen periaateohjelman uusimisesta. Puolueella on aina ollut periaateohjelma. Puolueen historiassa kyseessä on nyt valmistumassa viides periaateohjelma. Aikaisemmat ohjelmat valmistuivat vuosina 1903, 1953,1987 ja nykyinen 1999. Ohjelmat ovat siis kestäneet aikaa aina lyhyemmän ajan. Mitä uuteen ohjelmaan pitäisi kirjoittaa, jotta se kestäisi aikaa mahdollisimman hyvin ja olisi kestävä suuntaviitta tuleville vuosille?

 Tulevaisuuden ennustamisen vaikeudesta puhui jo entinen Suomen ministerikin. Tästä lausunnosta ko. ministeri sai sitten huonon maineen ja sen kyllä kansa muistaa. Tulevaisuuden ennustaminen on kyllä oikeastikin vaikeaa. Kun kyseessä on periaateohjelma, niin siihen on luonnollisesti tarkoitus saada ns. perimmäiset ja tarkat perusasiat. Ohjelmatyöryhmässä ja puoluekokouksessa pitää sitten vielä saavuttaa yksimielisyys näistä käsitteistä.

Aika muuttaa maailmaa ja täten 1903 puoluekokouksen periaateohjelman ilmaukset on pakko katsoa vanhentuneeksi. On ilmaistava asiat nykyisellä tavalla. Minkälainen asioiden ilmaisu on tulevaisuudessa, sekin pitäisi nyt tietää.

On ollut mielenkiintoista osallistua keskusteluun, jossa perusasioistakin on esitetty eri mielipiteitä. Pitäisikö periaateohjelmaan kirjoittaa sana työväenpuolue? Kutsuuko se nyt ja tulevilla vuosilla uusia ihmisiä toimintaan mukaan? Kaikkien sanallisien ilmaisujen kohdalla on nyt se ”tuhannen dollarin” kysymys. Anteeksi tällainen amerikkalainen lausahdus tässä asiayhteydessä.

Aivan perustavaa laatua on sosialisti-sanan käyttö tai käyttämättä jättäminen. Tuntuu vain niin oudolta ottaa käyttöön sosialidemokraatti sanan sijaan demokraatti. Demokraatti nimitys mielestäni on aika sopiva nimi puolueen lehdelle, jota luen.

Vanhahko sana on tämä työväenpuolue. Vaikka se on vanhaa perua, niin sitä on muut puolueet käyttäneet ja ehkä vähän menestyneetkin sen turvin. Muistamme äskettäin käydyn työväen presidentin vaalikampanjamainokset.

Vasemmisto-sana on kansan mielessä hyvin juurtunut käsite, pitäisikö sitä vielä käyttää? Se ilmaisee melko selvästi mihin ryhmään kuulutaan. Onko tämä mielikuva kuitenkin jollekulle sopimaton?

Nyt pitäisi kuitenkin olla tulevaisuuden viisas ja tietää uudet kansaa kutsuvat ilmaukset. Miten välttää vanhanaikaisuudet. Onko tulevaisuus nk. vaihdantataloutta? Onko elämisen muoto palkkatyön tai yrittämisen sijaan jotakin muuta muotoa?

Puolueen linja pitää säilyttää ja olisiko siten vanhassa vara parempi ja pysyä työväenpuolueen kurssissa. Pitää uskaltaa olla oma itsensä ja kertoa olevansa työväenpuolueesta.

Martti Suomi
SDP:n periaateohjelmatyöryhmän jäsen
Mustasaari