Matias Mäkynen ehdolle puoluehallitukseen

Ajankohtaista, Yleinen 13:11

SDP:n 45. puoluekokous järjestetään Lahdessa 3.-5.2.2017. Pohjanmaalta kokoukseen lähtee 24 kokousedustajan ryhmä, joka on päättänyt ryhmäkokouksessaan esittää yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi piirin puheenjohtajaa, vaasalaista Matias Mäkystä.

Mäkynen johtaa Pohjanmaan sosialidemokraatteja toista vuotta. Mäkysen johdolla piirissä on aloitettu pitkäjänteinen ja päämäärätietoinen työ piirin ja paikallistason toiminnan uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Samoin periaattein edetään poliittisen edunvalvonnan tiellä. Vastaava toimintatapa on tarpeen koko puolueen tasolla ja puoluehallitukseen kaivataan samaa henkeä ja tahtoa, jota Pohjanmaalta nyt löytyy.

– Sosialidemokraattien on kyettävä nousemaan vahvemmaksi toimijaksi koko maassa. Tämä vaatii aloitteellisuutta niin valtakunnan politiikassa kuin paikallistasollakin. On tärkeää, että puolueessa käydään aktiivista poliittista keskustelua. Sen pohjalta muodostuu yhteinen linja, jolla uudistamme Suomea. Myös viestinnässä meillä on paljon kehitettävää. Se ei tarkoita, että palkatut työntekijät muodostaisivat puolueemme viestin, vaan että jokainen jäsen ja paikallispoliitikko saa paremmat välineet oman viestinsä julkituomiseen, Mäkynen kertoo.

– Puoluehallituksen on itse osattava ottaa sille kuuluva vastuu puolueen poliittisesta ja järjestöllisestä johtamisesta. Vahva puoluehallitus ja sen aktiiviset jäsenet voivat tukea eduskunnassa ja paikallistasolla tehtävää politiikkaa hyvinkin konkreettisesti. SDP:n on kyettävä olemaan nykyistä aktiivisempi ja esitettävä arvoihin pohjautuvia, laaja-alaisia uudistuksia yhteiskuntaan. Koulutus, tasa-arvo ja työllisyys ovat politiikkamme tärkeimmät kulmakivet, Mäkynen toteaa.

Matias Mäkynen on 26-vuotias kaupunginvaltuutettu Vaasasta ja työskentelee analyytikkona. Hän aloitti Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtajana vuonna 2016 ja on toiminut SDP:n puoluevaltuutettuna vuodet 2012-2017.