Matias Mäkynen: Mitä maitopurkki maksaa?

Blogi, Yleinen 21:09

“Paljonko maksaa litra maitoa lähikaupassa?” kuului kysymys usein eduskuntavaalien alla toreilla ja ehdokaspaneeleissa. Vastaukset perinteiseen paneelikysymykseen ehdokkailta yleensä löytyivät, mutta asenteet, joilla kysymykseen vastaus annettiin, vaihtelivat suurestikin. Toiset ihmettelivät, mitä tekemistä tällaisella kysymyksellä on eduskunnan tai politiikan kanssa, toiset näkivät yhden tärkeimmistä yhteiskunnallisista aiheista – köyhyyden.

Viime viikolla Suomen hallitusneuvottelijat ja media saivat sätkyn, kun Euroopan komissio sanoi julkaisemassaan Suomen taloustilannetta käsittelevässä raportissa, että se harkitsee liiallista alijäämää koskevan menettelyn aloittamista Suomen osalta. Sen sijaan kukaan ei ollut huomaavinaankaan, kun Euroopan neuvosto helmikuussa huomautti Suomen liian matalasta sosiaaliturvasta. Huolimatta viime vaalikaudella tehdystä perusturvan korotuksesta Suomen sosiaaliturvajärjestelmä ei ole tasoltaan riittävä.

Toimeentulotuen perusosa, sairaspäivärahat tai työmarkkinatuki eivät suhteessa Suomen keskiansioon ole riittävän korkealla tasolla. Lisäksi monet tukiin oikeutetut eivät osaa hakea tukea tai eivät saa tukea täysimääräisesti monimutkaisen byrokratian takia.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon. Tämä tarkoittaa taloudellista mahdollisuutta elämän välttämättömyyksiin – esimerkiksi ruokaan, asuntoon, vaatetukseen ja hygieniaan. Jokainen köyhyyttä kokenut tietää, kuinka kuormittavaa ainainen taloudesta huolehtiminen on. Moni vaipuu synkkyyteen epätoivoiselta tuntuvassa tilanteessa. Liian matala perusturva osaltaan pahentaa tilannetta ja vaikeuttaa myös työllistymistä, kun talousvaikeudet vievät voimat.

Suomen tulevan hallituksen on syytä ottaa Euroopan neuvoston varoitus vakavasti ja suunnitella, miten sosiaaliturvamme saadaan riittävälle tasolle. Pienituloisten tulonsiirtojen nostaminen taantumassa voi myös osaltaan auttaa talouden elpymisessä. Jokainen tuleva euro menee kulutukseen ja auttaa työllistämään. Lisäksi talousvaikeuksien pienentyessä ja ihmisten elämänlaadun sekä -hallinnan parantuessa myös sosiaali- ja terveyshuollon kulut pienenevät. Pienemmät tuloerot ovat tutkitusti yhteydessä pienempiin terveyseroihin ja voimakkaampaan talouskasvuun.

Mitä se maitolitra siis maksaa? Sehän riippuu siitä, minkälaisia etukortteja ostajalla on käytössä, minkäkokoisessa liikkeessä hän asioi ja minkälaatuisesta maidosta on kysymys. Halpuutuksen jälkeen litran maitoa saa minun lähikaupastani 79 sentillä.

Matias Mäkynen
Vaasa