Otto Mantere: Suomen maineikas ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä uhattuna

Blogi, Yleinen 15:00

Kevät saapuu, joten on aika leikata opintotuesta! Eilen keskiviikkona 9.3. opiskelijoita saapui jo perinteeksi muodostuneeseen opintotukimielenosoitukseen Helsinkiin. Selvitysmies Roope Uusitalo esittää hallitukselle opintorahan pienentämistä 338 eurosta 250 euroon, ja opintolainan enimmäismäärän nostoa 400 eurosta 650 euroon.

Opiskelijat ovat matalimman sosiaaliturvan ryhmä, joka elää köyhyysrajan alapuolella. Opiskelijat ovat myös ainoa ryhmä, jolta edellytetään jo nyt lainan ottamista yksityiseltä pankilta toimeentulonsa turvaamiseksi. 1.8.2014 jälkeen korkeakouluopinnot aloittaneet saavat opintorahaa 338 euroa kuukaudessa, sekä asumislisää enimmillään 201 euroa kuukaudessa. Verojen jälkeen tuosta tuesta jää taskuun noin 500 euroa kuukaudessa. Jos haluaa syödä joka päivä lämmintä ruokaa, täytyy siis joko nostaa opintolainaa, tai käydä opintojen lisäksi töissä.

Opintotukeen on tehty viimeisen viiden vuoden aikana 20 erilaista muutosta. Kataisen hallitus uudisti opintotukea 2014 syksyllä ja sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittaneille tämä tarkoitti, että opintotukikuukausia vähennettiin, mutta opintorahan kuukausittainen määrä nousi 30 euroa. Tuonkaan uudistuksen vaikutuksia ei olla voitu seurata millään tavalla, ja silti opintotukea ollaan jälleen ”uudistamassa”, tällä kertaa lainapainotteiseksi.

Minä olen aina uskonut suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja siihen, että ketään ei jätetä ilman apua. Miksi meidän tulevaisuuden osaajat pakotetaan ottamaan velkaa? 90-luvun laman aikaan Esko Ahon hallitus panosti koulutukseen ja muutti opintotuen opintorahapainotteiseksi korottamalla opintorahaa. Nykyhallituksen suunnitelmat koulutus- ja opintotukileikkauksista antavat 30 vuotta takapakkia Suomen maineikkaalle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Korkeakoulutettujen työllisyys ja opintotuen lainapainotteisuus saavat varmasti yhä useamman jättämään korkeakouluopinnot käymättä.

Opiskelijoiden sosiaaliturvasta tulisi käydä laajaa ja pitkäjänteistä keskustelua yhdessä opiskelijoiden kanssa. Nykytilanne, jossa opintotukilakia rukataan jokaisen hallitusohjelman sekä kehys- ja budjettiriihen kunniaksi, on täysin kestämätön sekä opiskelijan että opintotukijärjestelmän kannalta.

Vuoden 2013 opintotukimielenosoitusta muistellen: ”Käyttäkää järkeä, koulutus on tärkeä!”

Otto Mantere
opiskelija
Ilmajoki