Päivi Lester: Kansainvälinen vapaaehtoisten päivä

Blogi, Yleinen 08:29

Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää vietettiin Suomessa 3.12. Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan kaikkea vapaaehtoista toimintaa jota henkilö toteuttaa omasta vapaasta tahdostaan ilman rahallista korvausta.

Jokainen on varmasti jossain vaiheessa elämäänsä ollut osallisena talkoissa. Aika moni on jäsen tai aktiivinen osallistuja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä esimerkiksi lasten tai omien harrastusten kautta. Kaikki tämä on vapaaehtoistyötä.  Moni tuntuu ajattelevan että  vapaaehtoistyötä lähdetään tekemään ulkomaille, ja harvemmin puhumme vapaaehtoistyöstä Suomessa.  Suomen lainsäädäntö tekee vapaaehtoistyöstä hankalaa, esimerkiksi työttömän vapaaehtoistyö on hyvin rajoitettua.

Ehkäpä siksi vapaaehtoistyö Suomessa on vielä lastenkengissä verrattuna muuhun Eurooppaan. Minulla oli mahdollisuus tutustua vapaaehtoistyöhön ja sen eroavaisuuksiin Itä-, Länsi- ja Keski-Euroopassa. Varsinki Keski- ja Länsi-Euroopassa vapaaehtoistyö nähdään yhä enemmän polkuna työelämään tai osana valmistautumista koulutukseen. Joissakin maissa vapaaehtoistyön tuoma kokemus on miltei vaatimus työmarkkinoille pääsemiseksi. Mielestäni Suomessakin voitaisiin laajemmin keskustella vapaaehtoistyöstä ja sen mahdollisuuksista. Miten voisimme tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoistyöllä saavutettuja työelämän taitoja? Voisimmeko paremmin hyödyntää vapaaehtoisia, esimerkiksi vanhus- ja lapsityössä?  Vapaaehtoistyöllä saattaa olla suuri merkitys esimerkiksi työttömän työkyvyn ja sosiaalisen elämän ylläpitämisessä. Tällöin kyseessä olisi selvästi molempia osapuolia hyödyttävä tilanne.

Vapaaehtoistyöllä ei tietenkään saa korvata työ- tai virkasuhteista työtä,  vaan vapaaehtoisen tulee toimia henkilökunnan ohjauksessa, heidän rinnallaan ja apunaan.

Vapaaehtoistyöllä on lukemattomia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaamme, ja sen vuoksi lainsäädäntöämme on syytä päivittää vapaaehtoistyön edistämiseksi.

 

Päivi Lester
talousvastaava
eduskuntavaaliehdokas
Pietarsaari