Päivi Lester: Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt

Blogi, Yleinen 15:43

Yksi  yhteiskuntamme haasteista on pystyä varmistamaan hyvän kasvun edellytykset kaikille lapsille ja nuorille. Suomalainen peruskoulujärjestelmä perustuu tasa-arvoisuuteen ja siihen että kaikilla tulisi olla yhtälaiset mahdollisuudet hyviin oppimistuloksiin. Nyt viimeisimmissä Pisa-tuloksissa kuitenkin todettiin että suomalaisnuorten osaaminen on laskussa. Vaikka vertailussa suomalaisnuorten osaaminen on edelleen OECD-maiden parhaimmistoa on kuitenkin syytä miettiä mistä tulosten lasku johtuu.

Syitä on varmasti monia mutta tämän päivän taloudellinen tilanne on varmasti yksi syy oppimistulosten heikentymiseen. Lasten ja nuorten peruspalveluista höylätään jatkuvasti. Koulut joutuvat taloudellisessa kurimuksessa suurentaamaan ryhmäkokoja ja samaan aikaan avustajien määrää vähennetetään. Monissa kunnissa sijaisten palkkaamista on vähennetty, ja koulut toimivat aivan minimiresursseilla. Tilanne on melkeinpä samanlainen kuin se oli 1990-luvun lamavuosina.

1990-luvun laman vaikutuksista on tehty laaja tutkimus jossa tutkijat vertasivat lasten hyvinvointia ennen ja jälkeen laman. Tutkimus osoitti, että lama lisää lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia. Lama vaikutti vahvasti koteihin, mutta myös koulujen toimintaan. Silloin käytettiin samaa juustohöyläleikkuria kuin nytkin monessa kunnassa, jolloin opettajien työstressi lisääntyi ja motivaatio laski. Luokissa levottomuus lisääntyi ja lasten käytöshäiriöt moninkertaistuivat. Samalla tukiopetus ja erityisopetus vähenivät. Opetus tutkimuksesta oli se, että vaikeinakin aikoina tulee lasten ja nuorten perusympäristöt; koti, koulu ja päivähoito turvata.

Miten me tulevaisuudessa varmistamme sen että pystymme ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia? Huonosti voivista lapsista kasvaa liian usein huonosti voivia nuoria. Ja korjaava työ on aina vaikeaa ja kallista. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa päätöksenteossa emme voi hätiköidä eivätkä päätökset saa olla lyhytnäköisiä. Huonossa taloustilanteessa on säästettävä, totta kai. Kysymys kuuluukin mistä säästämme ja millä lailla? Tähän sinä voit vaikuttaa tulevissa vaaleissa, äänestämällä sellaista ehdokasta joka ajaa sinulle tärkeitä asioita.

 

Päivi Lester
Talousvastaava
Eduskuntavaaliehdokas
Pietarsaari