Pekka Perälä: Ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei saa heikentää

Blogi, Yleinen 08:26

Sopimusyhteiskunta osoitti vahvan elinvoimaisuutensa edelleenkin, kun maahan saatiin yhteisten kolmikantaisten neuvottelujen avulla kilpailukykysopimus aiemmin tänä vuonna.  Yhtenä sopimuskohtana oli, että uusia esillä olleita lisäleikkauksia valtiovallan toimesta ei tehdä.  Lisäleikkauksista nimenomaan tuon sopimuksen synnyttyä päätettiin ponnekkaasti luopua.

Nyt kuitenkin Helsingin Sanomien (18.8.2016)  tietojen mukaan keväällä asetettu virkamiestyöryhmä harkitsee ehdottavansa uusia leikkauksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja eläkeputken katkaisua vuonna 2019.  Tuo virkamiestyöryhmä asetettiin tehtäväänsä tämän vuoden loppukeväällä ja työryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Tuija Oivo.

Tässä kohtaa täytyy huomioida, että aiemmin on jo päätetty leikata työttömyysturvaa ja tuossa uudistuksessa leikataan ainakin ansiosidoinnaista työttömyysturvaa.  Tuo jo päätetty uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

Mikäli nuo lehden tiedot uusista leikkausehdotuksista pitävät paikkansa, niin silloin voidaan kyllä kysyä, että mikä syvällisempi ajatus näissä ehdotuksissa oikein on? Työttömät ovat jo joutuneet kärsimään aivan riittävästi Suomen pitkittyneestä lamasta.  Nyt tulisi päinvastoin tehdä kaikki mahdollinen, jotta uusia työpaikkoja syntyy ja työttömyyttä voidaan vähentää.

Monille perheille maamme kalliiden asumiskustannusten ja elinkustannusten vuoksi perheen huoltajan tai huoltajien työttömäksi joutuminen on jo sinällään aikamoinen katastrofi.  Tulotaso laskee rajusti, vaikka saisikin ansiosidonnaista päivärahaa.  Tuota perheiden tuskaa ei tule lisätä heikentämällä työttömien ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Eläkeputken katkaisua vuonna 2019 ei tule edes harkita tässä vaikeassa työttömyystilanteessa, jossa erityisesti 60 -vuotta täyttäneiden työttömien on hyvin vaikea työllistyä.  Tuo eläkeputki eli työttömyysputki on tuonut tarvittavaa turvaa laman keskellä 60 -vuotta täyttäneille työttömille.  Maassamme valitettavasti kärsitään ikäsyrjinnästä ja se on johtanut siihen, että ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien on ollut erittäin vaikea päästä uudelleen työn syrjään kiinni.

Toivottavaa on, että sopimusyhteiskunnan keskeisistä periaatteista pidetään edelleenkin kiinni.  Edellä mainitunkaltaisten asioiden käsittely tulee hoitaa kolmikantaisesti neuvotellen, niinkuin on
tähänkin saakka tehty, hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.  Tärkeää on myös, että kaikki kilpailukykysopimuksen osapuolet pitävät kiinni jo sovituista asioista.  Tällä tavoin voimme osoittaa, että pohjoismainen hyvinvointivaltio kantaa parhaiten jäsenensä tämänkin laman yli.  Näin yhteisesti sopien sopimusyhteiskunta kyllä kykenee jatkamaan tärkeää kehittämistyötä maan paremman tulevaisuuden puolesta.

Pekka Perälä
Vaasa
Akavalainen ay-aktiivi