Pekka Perälä: Missä viipyy vapaa keskustelu vapaakauppasopimuksesta?

Blogi, Yleinen 16:27

 

Pitkäaikaisena SDP:n ruohonjuuritason puurtajana ihmettelen sitä, että miksi EU:n ja Yhdysvaltojen väliset vapaakauppaneuvottelut käydään visusti julkisuudelta piilossa ja salassa kansalaisilta.

Mikä vapaakappasopimus?

TTIP on lyhenne, jota Suomessa käytetään transatlanttisesta vapaakauppasopimuksesta, josta Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat neuvotelleet heinäkuusta 2013 lähtien. Sopimus on englanniksi Transatlantick Trade and Investment Partnership (TTIP).  Tuon sopimuksen tavoitteena on maailman suurin vapaakauppa-alue.

Miksi asiasta kannattaisi käydä kansalaiskeskustelua

Noista salaisista neuvotteluista on tihkunut joitain kohtia julkisuuteen ja ne kohdat ovat herättäneet ainakin muissa maissa melkoisia vastalauseita ja protesteja.  Ehkäpä tuo vaikenemisen laki asiassa myös täällä kotimaassakin voidaan vihdoin murtaa.  Keskustelua kannattasi käydä siksi, että noissa TTIP -neuvotteluissa on tarkoitus kajota merkittävällä tavalla kansalaisten oikeuksiin, demokratiaan, työlainsäädäntöön, kuluttajansuojaan ja ympäristön suojeluun.

Sopimuksen luonnoksessa ehdotetaan investointisuojaa, joka heikentää demokratiaa ja kansalaisten oikeuksia. Tällä hetkellä sopimusluonnoksessa investointisuojamenettelyyn kuuluu se, että suuret kansainväliset yhtiöt voivat käydä niin halutessaan oikeutta valtioita vastaan ns. välimiesmenettelyssä, ISDS -menettelyssä, joka on sijoittajien ja valtioiden välisten riitojen sovittelumenettely. Tämä sovittelumenettely ei kuulu valtioiden oikeuslaitoksiin, vaan on niiden ulkopuolella oleva riitojen ratkaisuelin. Tuossa menettelyssä asiat ratkaistaan salassa ja niistä ratkaisuista ei ole valitusoikeutta. Me olemme Suomessa tottuneet julkiseen oikeudenkäyntiin ja oikeusturvaa on tuonut myös se, että tuomioistuinten päätöksiin on valitusoikeus.

Olemme tottuneet ainakin pohjoismaissa, että valtiot pyrkivät laittamaan suitset suuryhtiöille ja tässä on käymässä juuri päinvastoin.  Ylikansalliset suuryritykset pyrkivät alistamaan valtiot monikansallisten yhtiöiden tarpeisiin riitojen ratkaisemiseksi suunnitellun sopimussäädöksen avulla. Annammeko tämän tapahtua?

Muita sopimuksen tuomia uhkia

Koko hyvinvointipalveluverkostomme joutuu rapautumisuhan alle sopimuksen vuoksi. JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine totesi Demokraatin haastattelussa 8.5.2015, että hänellä on huoli etenkin julkisten palveluiden tulevaisuudesta.  Hän pelkää, että TTIP avaa oven julkisten palveluiden yksityistämiselle.  Kansainväliset yritykset haistavat rahan hänen mielestään.  Lisäksi hän pelkää, että suomalaiset yritykset voivat kaupan vapautuessa jäädä isojen amerikkalaisten yritysten jalkoihin myös yksityisellä sektorilla.

Kuluttajan kannalta uhkana on, että TTIP -sopimuksen myötä maahamme joudutaan tuomaan geenimuunneltuja elintarvikkeita sekä hormonilihaa. Sopimus tuo myös uusia uhkia työntekijöiden oikeuksille ja ay-liikkeen asemalle, koska Yhdysvalloissa ei ole juurikaan piitattu ILO:n työelämänormeista. Ainakin merkittävä Saksan IG Metal -ammattijärjestö vastustaa sopimusta.

Esitän SDP:n jäsenäänestystä TTIP:istä

Mielestäni tämä uhkaava vapaakauppasopimus on sen suuruusluokan asia, että siitä tulee järjestää puolueen jäsenille jäsenäänestys.  Myös ammattiliitoissa asiasta tulisi avata keskustelufoorumi ruohonjuuritasolle.

Kannustan myös Demokraatti -lehteä jatkamaan asiassa valitsemaansa avointa tiedotuslinjaa, koska maamme muussa lehdistössä ei ole juurikaan tästä sopimusluonnoksesta hiiskuttu.  Herääkin epäilys, että vallitseeko Suomen muissa lehdissä lehdistösensuuri asian tiimoilta.

Päätteeksi haluan jo nyt esittää oman kantani asiassa. Yllä mainittujen syiden vuoksi TTIP – neuvottelut tulisi mielestäni keskeyttää ja lopettaa kokonaan. Isänmaallisena ihmisenä kannatan Suomen kansan ja valtion itsemääräämisoikeuden säilyttämistä.

 

Pekka Perälä
Hallintonotaari
sd -kunnallisjärjestön edustajiston jäsen
Vaasa