Pekka Perälä: Näpit irti lomarahoista!

Blogi, Yleinen 09:17

Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa on ollut esillä malli, jossa julkisen sektorin lomarahoja aiotaan leikata 20 prosentilla.  Tuollaisiin vaatimuksiin ei palkansaajajärjestöjen tule missään nimessä suostua. Lomarahat ovat työntekijöiden ansaittuja palkkoja, jotka on saavutettu palkansaajien erittäin kovan taistelun avulla.  Metallityöväen liiton jäsenet ovat tässä taistelussa olleet keskeisessä asemassa.  Suuri kiitos heille siitä. Esitetty malli, jolla pelkästään julkisen sektorin lomarahoja leikataan on tyrmistyttävä ja perustuslain vastainen, koska se asettaa eri palkansaajat eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuussäännökset Suomen lainsäädännössä kieltävät tällaisen palkansaajien erilaisen kohtelun. Nyt kaivataan solidaarisuutta myös eri palkansaajaryhmien välille.

Sen sijaan esillä ollut malli työajan pidentämisestä on kuitenkin hyväksyttävissä, mikäli sillä saadaan Suomi nousuun. Esillä on ollut malli 24 tunnin työajan pidennyksestä, mutta myös 30 tunnin työajan pidennys
on kyllä hyväksyttävissä, koska vain kovalla työllä ja työtunteja lisäämällä maamme saadaan kilpailukykyisemmäksi verrattuna kilpailijamaihin. Jossain siis palkansaajajärjestöjen tulee myös joustaakin. Työajan pidennys on siksi hyväksyttävissä, koska se ei alenna palkansaajien ostovoimaa. Ostovoiman alentamien olisi myrkkyä tässä nykyisessä lamatilanteessa ja se toisi kotimaisen kysynnän laskiessa lisää työttömyyttä palvelualoille.

Paikallisen sopimisen alakohdassa ei tule alistua elinkeinoelämän vaatimuksiin. Suomalainen työkulttuuri ei ole vielä valmis nykyistä suurempaan paikalliseen sopimiseen. Tosiasia on, että jo nyt harrastetaan työpaikoilla hyvin paljon paikallista sopimista. Ammattiliitot ja ammattijärjestöjen keskusliitot ovat palkansaajien merkittävä turva nykyisillä epävarmoilla työmarkkinoilla. Työ- ja virkaehtosopimuksista tulee aina sopia liitto- tai keskustason sopimuksin. Niissä olevia sopimusehtoja ei tule säätää sellaisiksi, että niitä voidaan heikentää paikallisella sopimuksella. Nykyinen henki ja tosiasiallinen käytäntö eri työpaikoilla osoittaa, että palkansaajat ovat hyvin heikossa asemassa Suomessa verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Ammattijärjestöjen asemaa ei tule romahduttaa sallimalla liikaa paikallista sopimista.

Yhteiskuntasopimuksessa voidaan minusta myös sopia palkkaratkaisusta vuodelle 2017, jotta työmarkkinoille saadaan vakautta ja ennustettavuutta. SAK:n esittämä nollalinja vuodelle 2017 on hyväksyttävissä ja se on osoitus siitä, että palkansaajat ovat valmiit kantamaan omaa vastuutaan kilpailukyvyn parantamistalkoissa. Ehdotankin siis tulopoliittista kokonaisratkaisua nykyistä kasvu- ja vakaussopimusta jatkamalla vuodeksi 2017 nollalinjalla.

Nyt maahan tarvitaan ns. Korpilammen henkeä, jolla maamme saadaan taas nykyistä kilpailukykyisemmäksi ja kaiken kaikkiaan vireämmäksi.  Ehdottamillani toimilla olisi myös huomattava psykologinen myönteinen vaikutus. Suomella on loistava tulevaisuus, jos niin halutaan. Sitä osoittaa jopa kalifornialaisen tietoturvallisiin mobiililaitteisiin erikoistuneen Turing Robotic Industries -yhtiön huhtikuussa käynnistämä matkapuhelinten valmistaminen Salossa. Yhtiö ilmoittaa valinneensa Suomen pääasiassa siksi, että maamme lainsäädäntö suojaa sähköisen viestinnän ja tiedonsiirron yksityisyyttä.  Tehdään siis maastamme maailman paras maa myös tietoturvallisuusasioilla mitattuna. Tällöin tänne kannatta investoida ja sijoittaa lisää erilaisia verkkopalvelimia ja muuta tietoturvallisuutta edellyttävää toimintaa.

Pekka Perälä
Hallintonotaari
Vaasa