Pekka Perälä: Oikeiston vallan keskitys keskeytettävä Vaasassa

Blogi, Yleinen 08:49

Kunnallispoliittisen oikeiston johdolla valtaa ollaan Vaasassa keskittämässä harvoille ja valituille luottamusmiesorganisaatiouudistuksen livulla. Sinälläänhän tämä vallan keskittämistouhu ei ole mikään vieras asia paikkakunnalla. Kokoomus ja RKP ovat keskenään etukäteen sopineet jo lähes ikimuistoisista
ajoista alkaen Vaasan merkittävimmistä asioista. Viimeisimpänä osoituksena asiasta ovat tehdyt koulujen lakkautuspäätökset.

Nöyriä ja kuuliaisia passareita tämän vaasalaisen oikeiston kovan ytimen ei ole ollut vaikea löytää. Tässä luottamushenkilöuudistuksessakin kokoomuksen puisto-osaton vihreät pikku apurit ovat innokkaimmin puolustaneet tätä uusinta vallan keskittämishanketta.

Mistä ihmeestä oikein on kysymys tässä luottamushenkilöuudistuksessa?

Nykyisin Vaasan kunnallispoliittisista asioista päättää valtuuston ja kaupunginhallituksen ohella myös eri erikoisaloille valitut lautakunnat. Toki kuitenkin on niin, että lopullinen ja voimakkain päätäntävalta nykyisessäkin mallissa on kaupunginvaltuustolla. Uudistusehdotuksessa esitetään, että lautakunnat lakkautetaan ja tilalle ehdotetaan valiokuntia. Valiokuntiin kelpuutettaisiin vain kaupungin valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenet. Nykyisissä lautakunnissa jäseninä voi olla valtuutettujen ohella muitakin valtuuston valitsemia vaasalaisia. Lähinnä nämä muut lautakuntien jäsenet ovat kunnallisvaaleissa ehdolla olleita ja ääniä saaneita kaupunkilaisia. Tämä uudistusesitys on siis erittäin iso muutos nykyiseen hyväksi havaittuun lautakuntajärjestelmään.

Onko sitten asiaa ajaneiden demokratiakäsitys kestävällä pohjalla?

Asiaa valmistelleen toimikunnan jäsenet ovat perustelleet hanketta sillä, että valiokuntiin valitaan ne, joille vaasalaiset antavat eniten ääniä ja siten valtuutuksen yhteisten asioiden hoitamiseen. Onko tämä perustelu sitten oikea ja kestävä. Perustelu ontuu kyllä pahasti, sillä kuntavaalit niin kuin myös eduskuntavaalitkin ovat
suhteellisia. Suhteellisessa kuntavaalissa eivät valituiksi tule automaattisesti eniten ääniä saaneet. Kunnallisvaaleissa jokainen puolue tai muu ryhmä saa valituksi suhteellisesti niin paljon edustajia kuin sillä on ääniä muihin verrattuna.

Viime kuntavaaleissa vuonna 2012 Vaasassa 41 ääntä riitti viimeiseen varavaltuutetun paikkaan (Perussuomalaiset). Ilman varavaltuutetun asemaa jäi kuitenkin ehdokas, joka sai 78 ääntä (Vihreät). Uudessa valiokuntamallissa 41 ääntä saanut henkilö olisi kelpoinen valiokunnan jäseneksi, mutta 78 ääntä saanut ei olisi. Nykymallissa kumpikin heistä on voinut tulla valituksi mihin lautakuntaan tahansa.

Suhteellisissa vaaleissa ja siis kuntavaaleissakin harvoin ehdokas tulee valituksi pelkästään omien äänestäjiensä äänillä. Esimerkiksi mainituissa edellisissä kuntavaaleissa Vaasassa annettiin yhteensä 30384 ääntä. Pienin vertailuluku, jolla valtuustoon valittiin, oli 436. Valtuutetuista ainoastaan viisi sai enemmän henkilökohtaisia ääniä kuin 436 eli siis vain viisi tuli valituksi omilla äänillään. Jokainen muu eli 64 valtuutettua tarvitsi valintansa tueksi myös puolueensa muiden ehdokkaiden saamia ääniä. Jokaiselle ehdokkaalle annetut äänet siis vaikuttivat. Näin ollen näkisin, että nykyinen lautakuntamalli on demokraattisempi kuin esitetty uusi valiokuntamalli. Nykyisessä mallissa myös valta jakautuu kuntalaiskentässä laajemmalle joukolle. Myös tämä vallan hajauttaminen on koettu ainakin meidän demarien kansalaisliikkeessä demokraattisemmaksi kuin vallan keskittäminen harvojen käsiin.

Johtopäätös

Tämä uusi valiokuntamalli on monissa puolueissa herättänyt hyvin paljon ristiriitoja ja vastustusta. Mielestäni meillä vaasalaisilla ei kunnallisvaalien alla ole järkevää keskittyä riitelemään tästä valiokuntamallista, vaan tuo esitetty luottamusmiesuudistushanke tulee lykätä vähintään vuodella tai hylätä se tässä vaiheessa kokonaan. Me tarvitsemme kunnallisista asioista kiinnostuneita henkilöitä ja heidän luovuuttaan kunnalliseen päätöksentekoon ja parhaiten he voivat tuoda kykynsä esille nykyisessä organisaatiomallissa, johon kuuluvat siis myös nykyiset kunnalliset lautakunnat. Näissä päätöksentekoelimissä tarvitaan kaikenikäisiä ja eri elämänvaiheessa olevia ja myös työelämässä eri ammateissa toimivia kuntalaisia. Menestyäksemme Vaasan aseman kehittämisessä ja parantamisessa meidän ei siis kannata toimia niin, että päätöksentekoon ehtivät vain opiskelijat ja eläkeläiset.

Nykyinen lautakuntamalli on demokraattisempi ja toimivampi kuin esitetty uusi keskitetty malli. Omaa rooliaan nykyisessä mallissa valtuusto voi aivan hyvin vahvistaa ja parantaa huolehtimalla hyvin tiedonkulusta ja keskittymällä omaan tärkeään tehtäväänsä ylimpänä kunnan päätöksentekijänä.

**********

Tässä kirjoituksessani olen saanut luvan käyttää usean vaasalaisen puolueemme jäsenen korkeaa asiantuntemusta hyväksi. Suuri kiitos siitä teille kaikille aktiiveille.

Pekka Perälä
Vaasan sos.dem. kunnallisjärjestön edustajiston jäsen
Vaasa