Pentti Kallio: Köyhä antaa vähästään, rikas ei paljostaankaan

Blogi, Yleinen 08:59

Kun meillä on alkanut nousta esiin pakolaisuusvastaisuutta, on syytä lamasta huolimatta muistaa, mitä pakolaisuudessa on tapahtunut omassakin historiassamme. Se opettaa, että omien ongelmiemme ohella tulee hoitaa myös hädässä olevien ongelmia. Pakolaiset ovat kotimaassaan hengenvaarassa.

Varsinkin meidän sosialidemokraattien, niin kunnallisella kuin valtiollisella tasolla tulisi muistaa velvoitteemme. Sosialidemokratia on kansainvälinen aate. Sen arvot perustuvat vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoon, kuten tiedämme. Ne sanat saivat merkityksensä ensikerran Pariisin vallankumouksen julistuksessa. Ne arvot löytyvät myös ihmisoikeuksien julistuksesta. Ne löytyvät myös sosialidemokraattisten puolueiden periaateohjelmista.

Toivoa sopii, että periaateohjelmamme velvoitteet muistetaan, kun pakolaisuuteen liittyviä ratkaisuja tehdään kunnallishallinnossa. Kysymys on kaukaisista tovereistamme ja lähimmäisistämme. Heillä on todellinen hätä.  Tottakai on huolehdittava omista työttömistä, sairaista ja vähävaraisista jne, mutta myös pakolaisista. Mahdollisuuksia on.

Suomi on viime vuosikymmeninä osaltaan ottanut vastaan pakolaisia eri puolilta maailmaa.  Nykyään meille on vastaanotettu ja sijoitettu pääasiassa Afrikan ja Aasian pakolaisia. Me jouduimme pakolaisuutemme kanssa viimeksi tekemisiin Karjalan ja Lapin sodan siirtolaisuutena.

Sata vuotta sitten täältä jouduttiin lähtemään pakoon köyhyyttä Pohjois-Amerikkaan. Sadattuhannet kansalaisemme joutuivat taas lähtemään 50 vuota sitten Ruotsiin, Kanadaan ja Australiaan pakoon puutetta, paremman toimeentulon perään.

Ajankohtaisena suurin pakolaistulva Eurooppaan tulee nyt Välimeren yli Afrikasta ja Arabiasta. Merellä tapahtuu todella dramaattisia näytelmiä ihmisten hädästä. Usein ne päättyvät pakolaisten hukkumiseen. Näinkö Eurooppa ”maksaa” mittavaa siirtomaalaskuaan?

Pakolaisuudella on rankka historiansa. Niin afrikkalaisille kuin amerikkalaisille ja aasialaisille alkuperäiskansoille me eurooppalaiset, valkoinen rotu olemme mittaamattomassa velassa.  Olisiko lopulta aika ryhtyä keventämään valkoisen miehen raskasta taakkaa kohtelemalla kaukaisia kanssaihmisinämme – lähimmäisiämme vertaisinamme?

Pakolaisten vastaanottamisessa ja auttamisessa olisi ensisijainen vastuu entisillä siirtomaavaltioilla kuten Britannialla, Espanjalla, Portugalilla, Italialla ja Hollannilla sekä Belgialla. Niiden jäljiltä on Afrikka sekä osa Aasiaa kaluttu tyhjäksi ja sekotettu kansat. Miljoonia afrikkalaisia ryöstettiin orjiksi Amerikkaan. Ei se vastuuta vähennä muiltakaan valtioilta.

Me olemme valtiona sitoutuneet noudattamaan YK:n pakolaissopimusta. Turvapaikkaa hakijoita on meillä vastaanotettu ja sijoitettu keskuksiinsa, joissa heillä on toimeentulo ja turva.  Myös Seinäjoki on aiemmin siinä kantanut vastuutaan. Ollaanko siitä nyt luopumassa vedoten rahan puutteeseen?  Päteekö silloin suomalainen sananlasku: – Köyhä antaa vähästään, rikas ei paljostaankaan?

Pentti Kallio
Seinäjoki