Petri Partanen: Kilpailukykysopimus – kierros 8 – otto 1256

Blogi, Yleinen 10:33

Todennäköisesti pitkään aikaan kukaan ei ole ollut niin kiinnostunut tulopoliittisesta ratkaisusta (TUPO) kuin nyt. Tällä kertaa se on vain nimetty kilpailukykysopimukseksi. Viime vuonna sen nimi olisi ollut vielä yhteiskuntasopimus. Silti kaiken nimillä koristelun jälkeen kyseessä on aito ja ehta wanaha kunnon TUPO.

Yksi viimepäivien käänteiden suurimmista omista hämmästyksen kohteista on ollut Suomen yrittäjien vastustus johtajansa Janne Makkulan kirjoituksilla mediassa, koskien ns. luottamusmiespakkoa. He vetoavat järjestäytymisvapauteen, jossa kenenkään ei ole pakko kuulua palkansaaja- tai työnantajaliitoon. Nyt ns. villit työnantajat haluavat samanlaisia oikeuksia kuin järjestäytyneillä palkansaajilla ja työnantajilla on paikalliseen sopimiseen liittyen. Tätä heille oltiin antamassa, mutta sitä ei otettukaan vastaan, kun edellytyksenä on samanlainen järjestäytyminen kuin järjestäytyneillä työnantajilla. Ikään kuin haluttaisiin vapautta ilman velvollisuuksia.

Tässähän yrittäjille ei olisi tullut järjestäytymispakkoa tai luottamusmiesten valitsemispakkoa kuin vasta siinä tilanteessa, kun haluttaisiin poiketa alan työehtosopimuksesta. Vasta silloin pitäisi keskustella palkansaajien luottamusmiehen kanssa, joka kuuluu liittoon. Näin minä olen tämän asian median välityksellä ymmärtänyt.

Tämä olisi minusta ihan loogistakin, sillä jos halutaan sopia toisin lakiin verrattavasta työehtosopimuksesta, niin eikö silloin ole ihan aiheellista että tiedetään mitä ollaan tekemässä ja molemmilla osapuolilla on omat liitot joista kysyä neuvoa tulkinta-asioissa.

Ottaahan meistä jokainen asianajajankin, eli asiantuntijan mukaan kun mennään oikeuden istuntoon, jossa sovelletaan Suomen lakia. Miksi paikallisesti sovittaessa ei haluttaisi konsultoida asiantuntijoita työnantaja- ja palkansaajaliitoista, jotka ovat olleet työehtosopimuksia ja paikallisen sopimisen malleja tekemässä. Hämmästelen suuresti, että Suomen yrittäjät ovat irtaantumassa kilpailukykysopimuksesta luottamusmiespelkoon vedoten. Emme me luottamusmiehet nyt niin pelottavia ole…

Petri Partanen
pääluottamusmies
Kokkola