Piirihallitus: Kuntien kurjistaminen loputtava

Politiikka 09:07

Piirihallitus 15.8.2009

Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden budjetiksi jatkaa kuntien kurjistamista. Kuntien veropohja on äkillesesti kaventunut yhteisöverojen romahdettua ja palkkaverojen pienentyessä lomautuksien ja irtisanomisten vuoksi.

Veroelvytyksen nimeen vannova porvarihallitus on maksattamassa laman laskun kunnilla, jotka joutuvat pakon edessä myös itse lomauttamaan, irtisanomaan ja heikentämään palveluja. Samaan aikaan hallitus kehottaa kuntia tehostamaan toimintaansa ja ottamaan lisää velkaa sekä vaativat kuntatyöntekijöiltä malttia palkkaratkaisuihin.

– Kuntapäättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta ja voimia kuntatyön ja palvelujen puolustamiseen. Uskottavuus on kaukana, kun ministerit käyvät omissa maakunnissaan puhumassa kuntapalvelujen puolesta, mutta teot puuttuvat. Pelkkä myötätunto ei riitä, kun kunnissa jo tällä hetkellä haetaan säästöjä vaipoista ja juustosiivuista leivän päällä. Palvelujen tuottaminen vaatii selvää rahaa, muistutti Pohjanmaan SDP:n piirihalitus kokouksessaa viikonloppuna Kaustisella.

Pohjanmaan sosialidemokraattien mielestä kuntien talouden tasapainottamisvelvoitteen lieventäminen helpottaisi kuntatalouden tulevia kivikkoisia vuosia ja estäisi paniikissa tehdyt palvelujen leikkaukset.

– Kuntien veropohjaa on pikaisesti vahvistettava jakamalla kuntiin osuus pääomaverotuloista niin, että myös hyvätuloiset osallistuvat oman kuntansa palvelujen rahoittamiseen. Myös valtionosuuksia on korotettava palvelujen heikentämisen ehkäisemiseksi.

Pitkäjänteinen kuntien kehittäminen edellyttää tulevaisuudessa avointa arviointia myös Paras-hankkeen tuloksista ja sen jatkosta. Piirihallitus pohti, onko nyt ympäri Suomea aikaansaaduilla palvelurakenteen uudistamisen nimissä tehdyillä, sekavillakin hallintorakenteilla parannettu palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta kunnissa?