Piirikokouskannanotto: Liikenneväylien rapauttaminen maakuntien kasvun ja kehityksen jarruna

Ajankohtaista 21:08

Ilmajoen työväentalolla 15.4. pidetyssä kevätpiirikokouksessa otettiin kantaa hallituksen harjoittamaan liikennepolitiikkaan:

 

Kolme pohjalaismaakuntaa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat kaikki olleet vuosikaudet työllisyyden osalta maakuntien välisissä vertailuissa kärkipäässä. Kukin maakunta omiin vahvuuksiinsa nojaten ovat yhdessä yritysten kanssa onnistuneet talouskriisin aikanakin pitämään huolta hyvästä työllisyydestä ja kasvun eväistä.

Yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin vaikuttaa merkittävästi liikenneväylien kunto ja sujuvuus. Tässä suhteessa mustia pilviä liikkuu pohjalaismaakuntien yllä. Maakuntien kehittymisen ehdoton edellytys on riittävät perustienpidon resurssit, rataverkon toimivuus ja kattavuus, lentoliikenteen kehittyminen sekä satamien kilpailukyvyn turvaaminen.

Maan keskustajohtoinen hallitus ajaa kovalla kädellä alas valtionyhtiö VR:n palveluja sekä heikentää junavuoroleikkauksilla mm. joustavaa työmatkaliikennettä. Viimeisin isku annettiin kehysriihessä, kun hallitus jätti koko Vaasan vaalipiirin huomioimatta liikennehankelistauksessaan.

Pohjanmaan sosialidemokraatit ovat syvästi huolissaan pohjalaismaakuntien kyvystä edesauttaa yritystensä kasvua ja työllisyyttä, kun sen perustasta eli liikenneväylien kehittämisestä ei pidetä huolta. Liikennepolitiikassa julkisen palvelun tietoinen näivettäminen ja kaiken markkinaehtoistaminen johtaa hyvin epätasa-arvoiseen aluekehitykseen, jota sosialidemokraatit eivät voi hyväksyä.

Vaikeutuvassa työllisyystilanteessa sosialidemokraatit kannustavat sekä julkista että yksityistä sektoria rohkeasti käynnistämään investointeja. Niiden kautta työllisyys ja kasvu toteutuvat nopeimmin. Tarvitsemme vahvaa tulevaisuuden uskoa, yritysten kasvua mahdollistavia liikenneväyliä ja työllisyyttä ylläpitäviä investointeja.