Piirikokouskannanotto: Työn ja oikeudenmukaisuuden linjalla jatkettava

Ajankohtaista 14:04

 

Suomalaisen yhteiskunnan arvot ovat yhä koventumassa. Epävarmuus työelämässä lomautus- ja irtisanomisuutisten keskellä, kuntien kovat säästöpaineet ja huoli palveluiden saatavuudesta aiheuttavat syvää turvattomuutta ihmisten elämässä. Tämä kasvava turvattomuus heijastuu pahoinvointina kaikkialle; koteihin, päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Samaan aikaan yhteiskunnassa kasvaa oikeistolainen henki –ajatuksella, jokainen huolehtikoon itsestään. Nyt ovat turvaverkon purkajat liikkeellä ja tämä kehitys on katkaistava.

Nyt tarvitaan vahvaa sitoutumista kaikkialla yhteiskunnallisen eheyden kasvattamiseen. Talouskriisin keskellä on tärkeää, että esim. yritykset säästöjä etsiessään turvautuisivat lomautuksiin irtisanomisten sijaan. Osaavan työvoiman arvostaminen ja heistä kiinni pitäminen vaikeinakin aikoina kertoo yrityksen kyvystä nähdä yli taantuman. Myös kuntapäättäjien työtä tulee ohjata vahva oikeudenmukaisuuden taju ja ymmärrys niin, että satsaus ennaltaehkäisevään työhön on huomattavasti inhimillisempää kuin korjaavat toimet.

Turvattomuus kasvattaa myös osattomuutta. Juuri käydyissä kuntavaaleissa äänestysprosentti romahti. Tutkijoiden mukaan laskeva äänestysaktiivisuus kertoo yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Äänestäminen kasautuu hyväosaisille äänioikeutetuille. Ei ole oikein, että vain hyvätuloisin kansanosa päättää politiikanteon suunnasta. Yhteiskunnan eriarvoisuus on pysäytettävä.

SDP:n työn ja oikeudenmukaisuuden linja on kestävä tässä ajassa. Vain työ luo hyvinvointia ja siksi kaiken toiminnan tulee tähdätä työllisyyden edistämiseen. Tämän ohella kaikissa ratkaisuissa, kipeissäkin, oikeudenmukaisuuden tulee olla johtava periaate.

Pohjanmaan sosialidemokraatit esittävät lämpimät kiitokset kaikille äänestäjilleen, ehdokkailleen ja vaalityöntekijöilleen käydyistä kuntavaaleista. Työn ja oikeudenmukaisuuden ääni kuuluu edelleen vahvasti Pohjanmaalla.