Piirikokouskannanotto: Verovarat julkiseen terveydenhuoltoon

Ajankohtaista 13:43

Kuntien säästöbudjeteissa ovat korostetusti esillä veronkorotukset sekä henkilöstön lomautukset. Tässä tilanteessa kuntapäättäjät eivät saa ummistaa silmiään myöskään rakenneuudistusten tarpeelta. Näillä tähdätään tulevaisuudessakin kuntapalvelujen turvaamiseen kaikkialla Suomessa.

Pohjanmaan sosialidemokraatit ovat erityisen huolissaan perusterveydenhuollon tilasta ja palvelujen tulevaisuudesta. Kuntien taloudellista ahdinkoa ei saa käyttää verukkeena sille, että oma julkinen palvelutuotanto ajetaan säästöjen nimissä alas. Samalla lähdetään hakemaan pikavoittoja monikansallisista yhtiöistä. Kokoomus näkee terveyskeskusten ahdingon mahdollisuutena kasvattaa yksityisten palveluntuottajien markkinoita. Tämä ei ole kestävä ratkaisu.

Hyvinvointivaltio on vietävä tuleville vuosikymmenille tiukasta taloustilanteesta huolimatta palveluja kehittämällä, ei niitä rapauttamalla. Julkinen toimija eli kunta vastaa koko kansanterveyden kokonaisuudesta, kun taas yksityisen terveysyrityksen velvollisuus on katsoa aina osakkeenomistajan etua. Pohjanmaan sosialidemokraatit pitävät välttämättömänä, että julkiset verovarat suunnataan julkiseen terveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön.