Pohjanmaan sosialidemokraatit kevätpiirikokouksessa – Parempi työelämän turva mahdollistaa myös hyvän perhe-elämän

Ajankohtaista, Pohjanmaa 17:37

Pohjanmaan Sosialidemokraatit pitivät tänään lauantaina 14.4. kevätpiirikokouksen Ähtärissä. Ennen kokousta järjestetyssä EU-seminaarissa alusti europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja piirikokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Lauri Ihalainen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi piirikokouksessa hyväksyttiin maakuntavaalien vaalityösuunnitelma sekä eduskuntavaalistrategia. Piirikokouksen kannanotto ohessa:

 

Parempi työelämän turva mahdollistaa myös hyvän perhe-elämän

Pohjanmaan sosialidemokraatit haluavat parantaa työelämän turvaa lisäämällä työntekijöiden suojaa ja uudistamalla sosiaaliturvaa. Työelämän turvaa parantamalla halutaan lisätä vakautta ja turvaa, jonka myötä Suomen ennätysalhainen syntyvyys voidaan kääntää takaisin nousuun.

 

Keskustan johtama oikeistohallitus päätti kehysriihessä heikentää työelämän turvaa poistamalla tarpeen perustella alle 30-vuotiaiden työsopimusten määräaikaisuus ja helpottamalla irtisanomisia henkilöperusteilla alle 20 hengen yrityksissä, joissa työskentelee yli 500 000 työntekijää. Aikaisemmin hallitus on pidentänyt koeaikaa kuuteen kuukauteen ja helpottanut määräaikaisten työsopimusten ja nollasopimusten tekemistä.

 

Petteri Orpo väitti olevansa huolissaan suomalaisten ennätysmatalasta syntyvyydestä. Kuitenkin työsuhdeturvaa heikentämällä ja määräaikaisuuksia helpottamalla heikennetään entisestään mahdollisuuksia perheen perustamiseen. Vakituisessa työsuhteessa työntekijä voi luottaa voivansa palata vanhempainvapaalta työhön, mutta määräaikainen sopimus on paljon helpompi jättää uusimatta lasten syntyessä.

 

Suurten ikäluokkien yli 100 000 lapsesta vuodessa on tultu puoleen, kun viime vuonna syntyi enää 50 000 lasta. Myös ensisynnyttäjien ikä nousee jatkuvasti ja oli 2016 ja 2017 ennätyskorkea 29,1 vuotta. Naiset ja nuoret työskentelevät useammin määräaikaisissa työsuhteissa ja suurin osa heistä (68%) tekisi mieluummin työtä vakituisessa työsuhteessa.

 

Pohjanmaan Sosialidemokraatit haluavat lisätä työntekijöiden turvaa pitämällä kiinni työsuhdeturvasta ja vahvistamalla sosiaaliturvaa. Irtisanomiselle on aina oltava asiallinen ja vakava peruste tai tuotannollinen ja taloudellinen syy. Yritysten tulisi myös käyttää vaikeina aikoina irtisanomisen sijaan lomautuksia, joista tulee tehdä houkuttelevampi vaihtoehto.

 

Työsuhdeturvan vahvistamisen lisäksi Pohjanmaan sosialidemokraatit kannattavat sosiaaliturvan kymmenien etuuksien korvaamista SDP:n esittämällä kolmiportaisella Yleisturva-järjestelmällä. Sen myötä jokainen määräaikaisia keikka- ja pätkätöitä tekeväkin voi luottaa siihen, ettei työttömyys romahduta taloutta ja sosiaaliturva sovitetaan ennakoitavasti yhteen muiden tulojen kanssa. Mallilla karsitaan byrokratiaa ja turvataan työttömille palvelut, joissa on riittävästi henkilökuntaa tukemaan työllistymisessä yksilöllisesti ja alistavista karensseista luovutaan. Sosiaaliturvan on toimittava trampoliinina, joka ponnauttaa takaisin työelämään, kun työttömyys tai muu kriisi koittaa.

 

Piirikokouksen yhteydessä pidettiin europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin vetämänä seminaari Euroopan unionin tulevaisuudesta. Pohjanmaan sosialidemokraatit pitävät tärkeänä EU:n roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristöasioissa sekä työelämän ja sosiaalisten oikeuksien vähimmäissääntöjen asettamisessa.