Porvarihallituksen toimettomuus luo epätasa-arvoa alueille

Politiikka 09:00

Pohjanmaan Sosialidemokraatit kokoontuivat 24.4.20120 kevätpiirikokoukseensa Kokkolaan. Piirikokous kantoi huolta aluepolitiikasta, jonka porvarihallitus on tyystin unohtanut. Piirikokous esitti myös, että puolueen puheenjohtajaksi valitaan Jutta Urpilainen.

Kevätpiirikokouksen kannanotto:
Porvarihallituksen toimettomuus luo epätasa-arvoa alueille

Suomessa eletään aluepoliittisesti murheellisia aikoja. Suomen menestys ja ulkomainen kilpailukyky ovat perustuneet pitkälti kestävään ja tasa-arvoiseen aluepolitiikkaan. Aikoinaan laajalla poliittisella yhteisymmärryksellä luotu koko Suomen kattava yliopisto- ja korkeakouluverkosto on alistettu markkinavoimien valtaan. Tähän asti maakuntayliopistot, yliopistokeskukset ja ammattikorkeakoulut ovat olleet tasokkaan opetus- ja tutkimustyönsä ohella tärkeitä alueellisen kehityksen vetureita. Kajaanin opettajakoulutuksen lakkauttaminen on vain alku maakuntayliopistojen alasajossa, ellei asiaan pikaisesti puututa. Valtiovallan on turvattava yliopistojen perusrahoitus, joka mahdollistaa myös alueellisten yliopistokeskusten toiminnan ja kehittymismahdollisuudet omien alueidensa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskuksina.

Porvarihallitus on hylännyt aluepolitiikan. Toimillaan sekä toimettomuudellaan se luo epätasa-arvoa alueiden, kuntien ja näiden asukkaiden välille. Näin ei saa jatkua. Sosialidemokraattien johdolla tulee seuraavalla vaalikaudella katkaista väärä kehityksen suunta ja palauttaa maamme eri alueiden kehittämistyö tasolle, jolla turvataan alueiden taloudellinen kehitys sekä luodaan edellytykset oikeudenmukaisuuden toteutumiselle kaikkialla Suomessa.

Talouskriisin kurimuksen keskellä alueiden työllisyyttä vahvistavat ja kriisin vaikutuksia lieventävät liikennehankkeet ovat täysin riittämättömiä. Opposition vaateet lisäpanostuksista julkisiin investointeihin ovat kaikuneet kuuroille korville. Toimiva ja hyväkuntoinen raide- ja maantieliikenne sekä kilpailukykyiset satamat ovat Pohjanmaan kolmen maakunnan elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja taloudellisen kehittymisen keskeinen elinehto. Pohjanmaan sosialidemokraatit vaativat, että hallitus toteuttaa Pohjanmaan radan peruskorjauksen suunnitellussa aikataulussa.

Kiireellä tehty aluehallintouudistus jäänee vain välivaiheen hallinnoksi. Uudistuksesta tuli sekava ja byrokratiaa lisäävä laatikkoleikki, jossa erityisesti kärsijän osaan joutui Keski-Pohjanmaa. On käsittämätöntä, ettei alueen suurimman kunnan ja maksajan tahtoa ja näkemyksiä kunnioitettu maan hallituksessa, vaan puolue- ja valtapoliittiset syyt toimivat uudistuksen motiivina. Pohjanmaan sosialidemokraatit toivovat, että lopullinen ratkaisu Keski-Pohjanmaan yhteistyösuunnasta aluehallintouudistuksessa tehdään mitä pikimmiten etelän puolesta. Tätä ratkaisua tukevat myös enemmistö asiantuntijoista sekä aluehallintoviranomaisista.

Pohjanmaan sosialidemokraattien piirikokous esittää yksimielisesti puolueemme puheenjohtajaksi Jutta Urpilaista.