Sini Karjalainen: Jokaiselle tarkoitettu demokratia

Blogi, Yleinen 10:15

Suomi on noussut sadassa vuodessa vahvaksi länsimaiseksi hyvinvointivaltioksi ja monella mittapuulla mitattuna demokraattiseksi maaksi. Matka kehitysapua saavasta luokkayhteiskunnasta yhdeksi maailman vauraimmista ja tasa-arvoisimmista maailmankolkista on ollut nopea ja menestyksekäs. Sen merkittäviä osasia ovat niin maksuton koulutusjärjestelmä ja toimiva julkinen terveydenhuolto kuin vakaan yhteiskuntajärjestyksen taannut sopimusyhteiskunta, päätöksenteon avoimuus ja laajat jokamiehenoikeudetkin.

Mahdollistaakseen jokaisen olennon kehittymisen parhaaksi itsekseen ja luodakseen kokonaisvaltaista hyvinvointia jatkossakin Suomi tarvitsee enemmän demokratiaa. Tarvitaan sekä parempaa edustuksellista demokratiaa että lisää suoraa demokratiaa. Kansalaisten äänten painoarvoa voidaan lisätä esimerkiksi neuvoa-antavien ja sitovien kansanäänestysten järjestämisellä kunnallis-, eduskunta- ja mahdollisten tulevien maakuntavaalien yhteydessä. Kansanäänestysten lisäksi kansalaisille tulee tarjota enemmän poliittisia vaikutuskanavia, kuten kansalaispaneeleja, kansankokouksia ja kuulemistilaisuuksia, joiden avulla omaa ja läheisten arkea koskevista asioista pääsee suoremmin päättämään. Muutama vuosi sitten käyttöön otetut 50 000 nimeä eduskuntakäsittelyyn edetäkseen vaativa kansalaisaloite on myös hyvä esimerkki demokratian ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä.

Mallia tähän voidaan ottaa esim. Sveitsistä, jossa kansalaisilla on joka parlamentaarisen vallan tasolla veto-oikeus lainsäädäntöön eli voivat tehdä perustuslakialoitteen ja vaatia kansanäänestyksen, joilla voivat kumota parlamentin päätöksiä. Näin pienennettäisiin osaltaan edustuksellisen demokratian tällä hetkellä mahdollistamaa demokratian kaappaamista pienen eliittipiirin lyhytnäköisen voitontavoittelun välineeksi.

Demokratia vaatii toteutuakseen myös maksuttoman, kaikille avoimen julkisen koulujärjestelmän kehittämistä jokaisen potentiaalit kukoistamaan saavaan suuntaan, riippumattoman lehdistön sekä julkista tilaa. Tilaa, jossa voimme liikkua ja toimia vapaasti ilman tehokkuus- ja kulutusvaatimuksia. Metsien ja vesistöjen laajan käyttöoikeuden lisäksi tarvitsemme myös julkista kaupunkitilaa, kuten puistoja, urheilukenttiä ja kirjastojen kaltaista kansalaisten olohuone -tyyppisiä kohtaamispaikkoja nykyistä enemmän. Meidän tulee voida päättää meille jokaiselle kuuluvan, ainutlaatuisen kansallisomaisuutemme ja luonnonvarojen käytöstä yhdessä kansakuntana.

Meillä Suomessa on kaikki mahdollisuudet kehittyä maailman parhaimmaksi demokratiaksi. Demokratiaksi, jossa kaikkien ääni, myös köyhdytettyjen ja vähemmistöjen ääni, kuuluu, jos vain tahtoa löytyy.

Sini Karjalainen
Mustasaari