Sini Karjalainen: Luotathan?

Blogi, Yleinen 09:54

Hallitusohjelmassa toistuu sana luottamus niin usein, että sitä on alettu pitää hallituksen sloganina. Luottamus on kuitenkin sellainen seikka, että sitä ei voi pakottaa eikä tunnuslauseella yhteisöön taikoa, vaan se pitää käytännön teoilla ansaita.

Hallituksen toimet eivät suomalaisissa luottamusta herätä eikä ihme. Se kun on syönyt lähes jokaisen vaalilupauksensa, mukaan lukien lupauksen, että koulutuksesta ei leikata. Nyt se kuitenkin on leikkaamassa siitä aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja aikuiskoulutuksesta tohtorin hattuun. Tähän mennessä on subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta  rajoitettu ja ryhmäkokoja kasvatettu sekä leikattu tieteentekijöiden rahoituksesta ja pilkattu kaiken maailman dosentteja. Tulossa on vielä opintotuen muuttaminen lainapainottasemmaksi ja aikuiskoulutustuen puolittaminen.

Samoin kävi lupaukselle pienituloisten jättämisestä leikkauksen ulkopuolelle. Sosiaalitukien varassa syyttä suotta olemaan joutuvat ovat kuitenkin tuntemassa nahoissaan, ettei heidän inhimillisen elämän edellytyksillä ole väliä. Näin on laita esimerkiksi vammaispalveluissa, joista ei voi leikata aiheuttamatta kohtuuttomia tilanteita tahi arvokkaan vanhuuden turvaamisessa, joka jo nyt on haastavaa. Myös työvoimapalveluiden tarjonnan vähentäminen ja työttömyysturvan leikkaukset tilanteessa, jossa avoinna olevia työpaikkoja on murto-osa työttömien määrästä, on silkkaa kurittamista.

Erityisen tärkeää luottamuksellinen ilmapiiri kuitenkin olisi juuri nyt, tässä monimutkaistuneessa, alati muuttuvassa globaalissa maailmassa. Olisi tärkeää vahvistaa uskoa tulevaan, ylläpitää sopimusyhteiskuntaa ja tunnetta siitä, että olemme kaikki samassa veneessä, jokainen on arvokas ja saa apua aina tarvittaessa. Suomalaiset luottavatkin laajasti julkisiin instituutioihin, kuten poliisiin, koulutusjärjestelmään ja sosiaaliturvaan  Tämä taas lisää luottamusta elämän kanssakulkijoihin luoden turvallisen yhteiskunnan meille kaikille.

Hallitus voi toiminnallaan joko vahvistaa tai heikentää tätä luottamuspääomaa Suomessa. Poliitikkojen tulee luoda sellainen toimintaympäristö ja antaa ihmisille sellaiset resurssit, jossa ihmiset voivat luottavaisin mielin ratkoa yhdessä ongelmia, kehittää elinympäristöään ja osallistua yleistä hyvää edistävien yhdistysten toimintaan vahvistaen näin luottamuksen kehää.

Tutkimusten mukaan koulutus ja elintaso vaikuttavat luottamukseen, samoin pohjoismainen universaali hyvinvointivaltio. Ne lisäävät ihmisten käytettävissä olevia resursseja, avarakatseisuutta ja toisten auttamista sekä psyykkistä hyvinvointia ja taloudellista toimeliaisuutta.

Toivon, että hallitus suuntaa osaamisensa ja tarmonsa suomalaisia kurjistavien leikkauksien sijaan hyvinvointivaltion kehittämiseen ja alkaa näkemään ihmisten vapautumisen ja tietotaidon lisäämisen investointina tulevaan.

Hallitus voisikin sloganinsa sijaan alkaa käyttämään voimalausetta:
”Annan sitä, mitä haluan vastaanottaa”.

Sini Karjalainen
Mustasaari