Syyspiirikokouksen kannanotto: Sipilän hallituksen soteuudistus ei takaa kansalaisten yhdenvertaisuutta

Blogi, Yleinen 08:24

Maassamme on tehty soteuudistusta pitkään. Nykyinen hallitus teki poikkeuksellisen linjauksen, kun se päätti rakentaa vuosikymmenien päähän vaikuttavan uudistuksen ilman parlamentaarista valmistelua. Alkuperäinen tavoite on ollut vahvistaa julkisia, perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, hillitä erikoissairaanhoidon jatkuvasti kasvavia kustannuksia sekä taata tasaveroiset sotepalvelut kansalaisille eri puolilla Suomea. Nämä tavoitteet eivät tässä esityksessä toteudu.

Nyt tehty oikeistolainen soteratkaisu on moniportaisuudessaan keinotekoinen ja asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan eri maakunnissa palvelujen osalta. Kaikille 18 itsehallintoalueelle on Pohjanmaan sosialidemokraattien mielestä rakennettava samantasoiset palvelut. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kolme pohjalaismaakuntaa tulee olla myös sotealueita ja kussakin keskussairaalassa niin Kokkolassa, Seinäjoella kuin Vaasassakin tulee toimia täyden palvelun päivystävät sairaalat. Muunlainen ratkaisu merkitsee kansalaisten yhdenvertaisuudesta luopumista.

Hallitus päätti myös toteuttaa soteuudistuksen yhteydessä rajun kuntien alasajon. Kuntien rooli ja tehtävät tulevat muuttumaan oleellisesti. Kunnat eivät tulevaisuudessa vastaa enää kuntalaisen kannalta kaikkein keskeisimmistä palveluista kuten esimerkiksi lasten neuvoloista, vanhusten hoitopaikoista tai syrjäytymisvaarassa olevien tukemisesta. Nämä tehtävät keskitetään ja hoidetaan tulevaisuudessa valtiojohtoisesti aluetasolla, jossa ei aitoon kansanvaltaan tai lähidemokratiaan ole mahdollisuutta vaaleista huolimatta.

Ihmisten valinnanvapauden laajentaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on hyvä asia, mutta sitä ei voi tehdä julkisia palveluja rapauttamalla. Huolena on, että yksityiset, monikansalliset palveluntuottajat valtaavat markkinat väestökeskuksissa ja pienten kuntien sekä reuna-alueiden ihmiset jäävät tästä valinnanvapaudesta paitsi. Ihmisten terveydellä ei saa tehdä bisnestä.

*****************

Pohjanmaan piiri osoittaa myötätuntonsa Pariisin iskujen uhreille ja heidän omaisille. Tapahtuneet iskut ovat hyökkäys myös demokratiaa ja vapautta kohtaan. Väkivaltaan ei voida vastata väkivallalla.