Syyspiirikokouksen mielestä alueiden omista vahvuuksista löytyy kasvun eväät

Ajankohtaista 12:24

Syyspiirikokouksen kannanotto:

Suomen talouden kääntäminen uudelleen kasvu-uralle edellyttää rohkeita ja määrätietoisia tekoja, mutta ei anna oikeutta eriarvoisuuden kasvattamiselle. Heikon kasvun ja työllisyyden vallitessa arvojen koventuminen ei edistä yhteiskunnallista vakautta. Tarvitaan sosialidemokraattista talouspolitiikkaa, jolla tuetaan kasvua, hyvinvointivaltion kehittämistä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Pohjanmaan sosialidemokraatit ovat huolissaan oikeiston ulostuloista, joissa vaikean tilanteen varjolla yritetään heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa tai vaatia epäoikeudenmukaisia veroratkaisuja samaan aikaan kun yritysjohdon ansiokehitys on jatkanut nousuaan. Yhteiskunnallisesti herkässä murrosvaiheessa tarvitaan päättäjiä, joilla on kyky uudistaa Suomea mutta myös samalla puolustaa yhteiskunnan heikompiosaisia. Suomi tarvitsee yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisvastuuta, jotta selviämme edessä olevista haasteista.

Maa tarvitsee uutta kasvua ja siihen löytyy parhaat eväät alueiden omista vahvuuksista. Tämän takia tarvitaan aktiivista osaamisperusteista aluepolitiikkaa. Pohjanmaan kolmelle maakunnalle tärkeät elintarvike-, metsä- ,metalli-, energia- ja kemian alat ovat työllisyyden näkökulmasta tulevaisuuden aloja jatkossakin. Näiden alojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostaminen tuottaa tulosta. Tätä työtä tukee maakuntien vahvat ja kehittyvät koulutusorganisaatiot, joiden välistä yhteistyötä tulee entisestään tiivistää. Pienyritysvaltaisella Pohjanmaalla yritykset tarvitsevat toimiakseen hyvät ja toimivat liikenneyhteydet ja siksi perusväylänpitoon tarvitaan selkeä tasokorotus tulevaisuudessa.

Pohjanmaan sosialidemokraattien mielestä yritykset tarvitsevat reilun ja yhdenmukaisen toimintaympäristön synnyttääkseen uusia työpaikkoja. Tästä syystä Pohjanmaan sosialidemokraatit edellyttävät maan hallitukselta jatkossakin toimia veronkierron ja harmaan talouden kitkemiseksi niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Nyt menetetyille miljardeille veroeuroille olisi käyttöä ihmisten palveluiden rahoittamisessa.