Touko Virkkala: Suomi on rikas maa

Blogi, Yleinen 10:40

Olemme palaamassa 1800- (1500) luvulle, jolloin perinnöillä ja koroilla elävä eliitti hallitsi yhteiskuntaa. Nyt 85 maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin 3500 000 000 (puolet maailman väestöstä ) köyhintä ihmistä.

Varallisuusvero olisi pikimmiten palautettava. Vero paljastaisi henkilöt, joiden varallisuus on niin suuri, että se vaikuttaa oleellisesti heidän poliittiseen ajatteluunsa ja toimintaansa. Finanssieliitti kiikuttaa omaisuuksiaan veroparatiiseihin ja messuaa mennessään verotsunamista ja hyvinvointiholismista. Varallisuustiedot tulisi saattaa julkisiksi. Monenlainen veronkierto vähenisi.

Jos Suomeen (Eurooppaan) tulisi progressiivinen varallisuusvero, jonka suuruus olisi esim. 0,5 ja 10 prosentin välillä, niin hyvinvointiyhteiskuntaa voitaisiin varmasti jatkaa. Yhdysvalloissa 1932-1980 ylimmissä tuloluokissa oli veroprosenntti 81 ja kiinteistö- ja perintövero  70-80 %. Silloin rakennettiin amerikkalaista unelmaa.

Meidän jälkeemme tulee finanssikriiseissä keitetty ja veroparatiisien köyhdyttämä sukupolvi. He tuskin suostuvat kyykytettäväksi järjestelmässä, jonka me olemme heille luoneet. Tämän sukupolven kurissa pitäminen tulee kalliimmaksi kuin heidän kouluttamisensa.

Meillä on valtavia mahdollisuuksia, pian 400 000 työtöntä ja siinä on mukana noin 50 000 korkeasti koulutettua. Tämä joukko voisi yhdessä töissäolevien kanssa kehittää uusia töitä, kun kaikkien ideat käytettäisiin hyväksi (esim. Ruotsi). Investointirahat saataisiin tai haettaisiin veroparatiiseista ja veronkierrosta.

Olen osin lainannut prof. Pikettyä ja häntä kommentoineita asiantuntijoita.

Aurinkoisia päiviä

Touko Virkkala
emeritus
Kokkola

P.S. Portugalin verovapaat, suomalaiset vuorineuvokset maksattanevat sairaalakulunsa Suomen valtiolla.